Tampereen Teekkarit ry ei tee jatkossa yhteistyötä Bitwise Oy:n kanssa

Tampereen Teekkarit ry järjesti 1.5. Koskipuistossa Teekkarikasteen. Kastealueella oli myös skumpparekka, jossa yhteistyökumppani Bitwise Oy tarjoili opiskelijoille kuohuviiniä juomalipukkeita vastaan. Bitwisen toimitusjohtaja Tomi Mikkonen käyttäytyi asiattomasti ja häiritsi seksuaalisesti skumpparekalla vierailleita opiskelijoita. Kun asiaton käytös tuotiin tapahtuman aikana Tampereen Teekkarien tietoon, yhdistyksen järjestyksenvalvojat välittömästi pyysivät Mikkosta poistumaan skumpparekan alueelta. Tampereen Teekkarit oli valmis jatkamaan skumpparekan osuutta Teekkarikasteessa sillä ehdolla, että Mikkonen poistuu alueelta, ja häirintää ei enää tapahdu. Mikkonen päätti kuitenkin toistuvien poistumispyyntöjen jälkeen sulkea skumpparekan.

Tampereen Teekkarien toimijoiden ja Tampereen ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden tietoon on tuotu useita tapauksia, joissa opiskelijat ovat kokeneet Mikkosen käytöksen skumpparekalla häiritseväksi. Mikkonen on kohdistanut opiskelijoihin seksuaalissävytteisiä kommentteja, joilla hän on luonut tilanteeseen nöyryyttävän ja ahdistavan ilmapiirin. Myös opiskelijoiden fyysistä koskemattomuutta on loukattu, kun Mikkonen on kaatanut kuohuviiniä heidän päälleen ilman lupaa. Yhdenvertaisuuslain mukaan häirintä on sellaista toimintaa tai käytöstä, jolla luodaan henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri.

Vuoden 2017 tasa-arvobarometrin mukaan yksi yleisimmistä naisiin kohdistuvan häirinnän muodoista ovat loukkaavat vitsit ja härskit puheet. Mikkosen toiminta tämän vuoden Teekkarikasteessa on kohdistunut tietojemme mukaan nimenomaan nuoriin naisiin. Tampereen Teekkarit tuomitsevat Mikkosen toiminnan ja kaikenlaisen häirinnän. Pidämme tapahtunutta erittäin tuomittavana myös tapaukseen liittyvän valta-asetelman vuoksi. Bitwise on Pirkanmaalla vahvasti näkyvä IT-yritys ja potentiaalinen työnantaja monelle tekniikan opiskelijalle, joten toimitusjohtaja Mikkonen näyttäytyy opiskelijoille auktoriteettina. Tämän vuoksi Mikkosen toiminnasta huomauttamiseen voi olla opiskelijalla korkea kynnys.

Aamulehti ja Yle uutisoivat 2.5. Mikkosen häiritsevästä käytöksestä. Mediahaastatteluissa Mikkonen kertoi toimintansa edustavan 90-luvun teekkarihuumoria. Tämä ei kuitenkaan ole sitä teekkarikulttuuria, jota me Tampereen Teekkarit ylläpidämme ja kehitämme. Perinteet ovat meille teekkareille tärkeitä, mutta loukkaavia toimintamalleja tulee ylläpitämisen sijaan aktiivisesti purkaa. Häirintä ei ole koskaan ollut hyväksyttävää, ja me olemme nyt ja tulevaisuudessa valmiita vaatimaan parempaa. Kehitämme teekkarikulttuuria, jossa jokaisen on turvallista olla osana teekkariyhteisöä.

Teekkarikasteelle laadittiin etukäteen häirinnän vastainen suunnitelma, joka koski myös skumpparekkaa. Wapun tapahtumien järjestyksenvalvojat on koulutettu toimimaan häirintätilanteissa, ja kaikissa Tampereen Teekkarien tapahtumissa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Ennen tapahtumaa Bitwiselle tehtiin selväksi nämä periaatteet, joita Mikkosen toiminta kuitenkin kasteen aikana rikkoi. Tämän vuoksi Tampereen Teekkarit ry on päättänyt olla jatkossa tekemättä yhteistyötä Bitwise Oy:n kanssa. Vaadimme yhteistyökumppaneiltamme arvojemme mukaista toimintaa, ja jatkamme panostamista yhdenvertaisuuden edistämiseen ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. Toivomme, että häirintää tai epäasiallista kohtelua Tampereen Teekkarien tapahtumissa kokeneet henkilöt ottavat sähköpostilla yhteyttä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin hairinta@trey.fi.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi