Transjärjestöjen keräämien tietojen mukaan syrjintä työelämässä on edelleen yleistä. Selvitys julkistetaan TransHelsinki-viikon aloittavana maanantaina 15.11. Viikkoon kuuluu myös perinteinen yhteisöseminaari, keskustelutilaisuus translaista, perhetapahtuma ja kansainvälinen transmuistotilaisuus Transgender Day of Remembrance 20.11.

Vuosittain marraskuun 20. päivänä koko sateenkaariyhteisö hiljentyy kunnioittamaan kuluneen vuoden aikana maailmassa surmattujen transihmisten muistoa. Muistopäivän ympärille rakentunutta TransHelsinki-viikkoa on vietetty vuodesta 1993, ja sen aikana pyritään lisäämään tietoisuutta transihmisten tilanteesta ja heidän kokemistaan ongelmista ja vääryyksistä myös meillä Suomessa.

Tänä vuonna esille nostetaan transihmisten kokemaa työelämäsyrjintää sekä translain uudistus. Transoikeudet ovat ajankohtaisia, sillä translain kokonaisuudistus etenee sekä ministeriössä että kansalaisaloitteena.

Selvitys: työelämäsyrjintä on yleistä

Kyselyyn vastasi 219 sukupuolivähemmistöihin kuuluvaa, joista 172 oli ainakin jossain määrin avoimesti omana itsenään töissä. Tulokset analysoitiin vuoden 2021 aikana. Analyysissä selvitettiin tilanteen muutos tasa-arvolain vuonna 2015 tehdyn muutoksen jälkeen, jolloin sukupuolivähemmistöjen syrjintä kirjattiin lakiin kiellettynä asiana. Tuloksia verrattiin sen takia vuonna 2016 tehtyyn vastaavaan kyselyyn.

Transihmisten työllisyystilanne on kyselyn perusteella muuta väestöä heikompi ja pätkätöissä ollessa koetaan erityisen paljon syrjintää. Pelko syrjinnästä vaikeuttaa myös kouluttautumista aloille, joilla sitä oletetaan esiintyvän erityisesti. Vähemmistöstressiin liittyvät terveydelliset ongelmat aiheuttavat vakavaa syrjäytymistä.

Niiden kohdalla, jotka eivät koe itseään mieheksi eivätkä naiseksi, syrjintä liittyi usein kohdattujen ihmisten vaikeuksiin ymmärtää tai hyväksyä sitä, mistä heidän identiteetissään on kyse. Tähän ryhmään kuuluvat myös salasivat identiteettinsä työpaikalla muita useammin. Kaiken kaikkiaan identiteetti salattiin työpaikalla suhteellisesti yleisimmin syrjäseudulla ja harvemmin pääkaupunkiseudulla.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että Suomessa sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset kokevat edelleen karkeaakin syrjintää työelämässä viisi vuotta tasa-arvolain päivityksen jälkeen. Toisaalta jo vuonna 2016 havaittu positiivinen ja kannustava asenne näyttää voimistuneen. Tasa-arvolain vaikutuksia on vaikea erottaa muusta yhteiskunnan yleisestä sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta tietoisuuden kasvusta ja hyväksyvämmistä asenteista”, toteaa selvityksen tuottanut Anukatariina Saloheimo.

TransHelsinki-tapahtumat Facebookissa
Transmurhien monitorointi ja raportointi (TGEU)

Vuodesta 1993 järjestetty TransHelsinki-viikko sisältää yhteisöseminaarin, surmattujen transihmisten muistotilaisuuden ja muuta monipuolista ohjelmaa. TransHelsinki-tapahtumia järjestävät tai tukevat muun muassa Dreamwear Club ry, Trasek ry, Non-Binary Voices / Ei-binäärisiä ääniä, Isio ryTransfeminiinit ry, Tratu ry, Sateenkaariperheet ry, Amnesty International Suomen osasto ja Seta sekä Setan sukupuolen moninaisuuden toimikunta sekä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi