Eduskunnan täysistunto on hyväksynyt toisessa käsittelyssä sukupuolen vahvistamista koskevan lakiuudistuksen äänin 113 – 69.

Käsittelyn pohjana oli sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 42/2022 vp). Mietinnössään sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että sukupuolen vahvistamista koskevan lainsäädännön uudistus on kiireellinen ja välttämätön. Valiokunta puolsi hallituksen antaman lakiehdotusten hyväksymistä eräin muutoksin.

Uuden lain tavoitteena on vahvistaa henkilön itsemääräämisoikeutta erottamalla sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen lääketieteellisistä tutkimuksista ja hoidoista. Hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi jatkossa henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan.

Edustajakohtaiset äänestystulokset:

https://www.eduskunta.fi/aanestystulos/1/159/2022

Asian käsittelytiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi