Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on testannut markkinoilla olevia palovaroittimia. Kaikki testatut palovaroitinmallit täyttivät vaatimukset. Yleisin syy palovaroittimen toimimattomuuteen tulipaloissa onkin kunnossapidon puute.

Testeihin valittiin kuusi palovaroitinmallia, joista viisi oli paristokäyttöistä ja yksi sähköverkkoon kytkettävä. Yksi palovaroitinmalli oli ionisoivaan ilmaisutekniikkaan perustuva ja loput optisia palovaroittimia. Palovaroittimista testattiin mm. savuherkkyys ja äänenvoimakkuus. Savuherkkyystesteissä palovaroittimien tulee reagoida savuun standardin määrittelemissä olosuhteissa.

Testejä tehdään neljällä eri materiaalilla, ja jokaisessa testissä on mukana neljä saman mallin palovaroitinta. Hyväksyttyyn testitulokseen vaaditaan, että testipalo kehittyy standardin vaatimusten mukaisesti lämpötilan muutos sekä savun tiheys huomioiden. Äänenvoimakkuustesteissä palovaroittimen äänen tulee olla vähintään 85 dB(A) kolmen metrin päästä mitattuna.

– Viisi palovaroitinmallia täytti savuherkkyysvaatimukset. Yhden mallin yksi palovaroitin reagoi kytevään puupaloon liian hitaasti, mutta valmistajan teettämissä uusintatesteissä kaikki testatut palovaroittimet toimivat vaatimusten mukaisesti. Kaikki palovaroittimet täyttivät äänenvoimakkuusvaatimukset, kertoo Tukesin ylitarkastaja Karoliina Meurman.

Yleisin syy palovaroittimen toimimattomuuteen on kunnossapidon puute

Tukes julkaisi vuonna 2018 ikääntyneiden palovaroittimien toimintaa selvittävän hankkeen loppuraportin, jonka mukaan vuosina 2009–2016 palovaroitin toimi ainoastaan 44 %:ssa asuinrakennuksissa tapahtuneista tulipaloista. Tilastojen valossa suurin syy palovaroittimen toimimattomuuteen tulipaloissa  on ihmisen toiminta, kunnossapidon puute tai laiminlyönti:  joko palovaroitinta ei ole ollenkaan, palovaroittimesta puuttuu paristo tai paristo ei toimi. Tilastotiedot kerättiin Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto PRONTOsta.

Tukesin teettämät markkinavalvontahankkeet tukevat tilastoja. Tukes on vuosina 2008–2020 testannut 63 palovaroitinmallin savuherkkyyden. Seitsemän palovaroitinmallia ei täyttänyt standardin vaatimuksia, mutta yksikään palovaroitinmalli ei ollut savuun täysin reagoimaton. Puutteet savuherkkyydessä olivat tyypillisesti yhdessä tai kahdessa eri materiaalilla tehdyssä testipalossa.

Tarkista palovaroittimen toiminta säännöllisesti

Palovaroitin on pakollinen jokaisessa asunnossa. Jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2 kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Asukkaan on tarkastettava palovaroittimen toiminta kuukausittain testinapista painamalla. Palovaroitin pitää uusia 5–10 vuoden välein. Palovaroittimessa on oltava tieto valmistajan suosittelemasta uusimisajankohdasta. Tieto löytyy yleensä palovaroittimen pohjasta. Testinapista painaminen testaa ainoastaan palovaroittimen pariston ja äänihälytyksen toiminnan, ei varoittimen kykyä havaita savua.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi