Kymmenen henkilöä sai ilotulitteesta sairaalahoitoa vaatineen silmävamman vuodenvaihteessa 2020–2021. Lisäksi yksi loukkaantuminen aiheutui sytyttämättömän tähtisädetikun osumisesta silmään ja yksi silmävamma eläinten karkotukseen tarkoitetulla P1-tuotteella. Silmävammoja saaneiden joukossa oli myös alaikäisiä. Silmävammojen määrä lisääntyi edellisestä vuodenvaihteesta, mutta pysyi samalla tasolla kuin sitä edeltävinä kolmena vuonna. Pelastuslaitoksilla oli 68 ilotulitepaloihin liittyvää hälytystehtävää. Niiden määrä väheni edellisen vuodenvaihteen luvusta 92. Tukesille tuli 7 ilmoitusta viallisesta ilotulitteesta.

Silmävammoja saivat sekä ilotulitteiden sytyttäjät että katsojat, joukossa kaksi alaikäistä

Ilotulitteiden käytöstä silmävammoja saaneiden joukossa oli katsojia ja sytyttäjiä. Joukossa oli mm. nelivuotias ja 70-vuotias, heistä molemmat olivat ilotulitusten katsojia. Kymmenestä silmävammasta kolme oli vaikeita, viisi keskivaikeita ja kaksi lievää. Enemmistöllä vammautuneista ei ollut suojalaseja. Vammoja aiheutui padan käytöstä kolmelle, raketeista viidelle ja kahdessa tapauksessa vamman aiheuttaja oli tuntematon. Lisäksi yhdelle aiheutui vamma sytyttämättömästä tähtisadetikusta ja yhdelle eläinten karkotukseen tarkoitetusta P1-tuotteesta. Silmävammatiedot perustuvat Suomen Silmälääkäriyhdistyksen sairaaloilta keräämiin tietoihin.

Silmävammat voi välttää käyttämällä suojalaseja ja noudattamalla käyttöohjeita

– Ilotulitteista aiheutuvat keskivaikeat ja vaikeat silmävammat voitaisiin lähes aina välttää käyttämällä suojalaseja. Suojalasien käyttö ilotulitteita ammuttaessa on ollut pakollista jo yli kymmenen vuotta, ja niiden käyttäjien vammat ovat olleet lieviä. Valitettavasti vain harvat katsojat käyttävät suojalaseja, sanoo HUS:n silmätautien klinikan ylilääkäri Tero Kivelä.

Tukes ja Suomen Silmälääkäriyhdistys suosittelevat suojalasien käyttöä myös katsojille, koska väärään suuntaan lentäneet ilotulitteet ovat aiheuttaneet joka vuosi silmävammoja sivullisille.

– Ilotulitteita sytytettäessä pitää noudattaa käyttöohjeita, ikärajoja ja suojaetäisyyksiä. Ilotulitteet ovat kiellettyjä alle 18-vuotiailta. Vanhempien olisi syytä muistaa, etteivät anna ilotulitteita lasten käsiin, sanoo Tukesin ryhmäpäällikkö Kurt Kokko.

Pelastuslaitoksille 68 hälytystä ilotulitepaloista, suurin osa roskispaloja

Pelastuslaitokset saivat 27.12.?5.1. välisenä aikana 68 hälytystä tulipaloista, joiden syttymissyyksi arvioitiin ilotulite. Vuotta aiemmin samana ajanjaksona ilotulitepaloihin liittyviä hälytyksiä oli 92. Ilotulitteiden aiheuttamista paloista suurin osa oli roskispaloja (49), rakennuspaloja oli viisi ja rakennuspalovaaroja viisi.

Vastaavasti koko viime vuonna oli yhteensä 117 tulipaloa liittyen ilotulitteisiin. Niistä 64 oli roskispaloja, 7 rakennuspaloa ja 12 rakennuspalovaaraa.

Tiedot ovat peräisin Pelastusopiston PRONTO-rekisteristä.

Viallisista ilotulitteista ja paukuista 7 vikailmoitusta Tukesiin

Tukesille tuli seitsemän ilmoitusta viallisista ilotulitteista ja paukuista.  Kolme ilmoitusta koski pataa ja kolme P1-paukkua. Kahdesta padasta puuttuivat suomenkieliset käyttöohjeet ja yhden padan kerrottiin aiheuttaneen kahdelle henkilölle palovammoja jalkoihin. P1-paukkujen osalta molemmat ilmoitukset koskivat Thunder Original -paukkua/karkotetta. Tuotteen voimakkaasta äänestä valitettiin ja osa tuotteista oli koottu väärin, joten niissä oli virheellisen käytön mahdollisuus. P1-paukut ovat haittaeläinten karkotukseen tarkoitettuja tuotteita ja niitä ei saa myydä ilotulitteiden myynnin yhteydessä. Tukes antoi Thunder Original -karkotteelle myyntikiellon ja varoitti tuotteesta tiedotteella.

Edellisvuonna Tukesiin tuli 10 ilmoitusta viallisesta tai väärin toimineesta ilotulitteesta. Vikailmoitusten määrä on joinakin vuosina ollut huomattavasti suurempi, esim. vuodenvaihteessa 2017–2018 ilmoituksia oli 74, ja 2016–2017 peräti 238.

Maahantuojat vastaavat ilotulitteiden turvallisuudesta

Ilotulitteiden turvallisuudesta vastaavat maahantuojat. Tukes valvoo, että maahantuojat toimivat lainsäädännön vaatimusten mukaan ja huolehtivat laadunvalvonnasta. Ilotulitteilla ei ole ennakkohyväksyntää. Kaikkien maahantuotujen ilotulitteiden on oltava CE-merkittyjä.

Sairaalahoitoa vaatineiden silmävammojen määrä vuodenvaihteessa vuosittain. 
Lähde: Suomen Silmälääkäriyhdistys ry
2020-2021: 10
2019-2020: 5
2018-2019: 13
2017-2018: 12
2016–2017: 12
2015¬?2016: 31
2014?2015: 17
2013?2014: 11
2012?2013: 15
2011?2012: 19
2010?2011: 27
2009?2010: 47
2008?2009: 46
2007?2008: 44
2006?2007: 32
2005?2006: 22
2004?2005: 31
2003?2004: 32
2002?2003: 19
2001?2002: 36
2000?2001: 30

27.12.?5.1. välisenä aikana syttyneet tulipalot, jotka aiheuttivat hälytyksen ja joiden syttymissyyksi on arvioitu ilotulitteet. Lähde: Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto (PRONTO).
2020-2021: 68
2019–2020: 92
2018–2019: 60
2017-2018: 67
2016–2017: 106
2015?2016: 136
2014?2015: 75
2013?2014: 96
2012?2013: 44
2011?2012: 78
2010?2011: 69
2009?2010: 62
2008?2009: 236
2007?2008: 227
2006?2007: 155
2005?2006: 81
2004?2005: 84
2003?2004: 66

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi