Kuva: TULLI

Tulli on havainnut, että nikotiinia sisältävien annospussien tilaaminen ja matkustajatuonti on lisääntynyt voimakkaasti alkuvuoden aikana. Nikotiinipussit kuuluvat lääkelain piiriin ja niitä koskevat eri maahantuontirajoitukset kuin nuuskaa.

Nikotiinia sisältävät annospussit ovat suuonteloon laitettavia annospusseja, jotka sisältävät nikotiinia, mutta eivät tupakkaa. Nikotiinivalmisteiden maahantuontia ja myyntiä säännellään lääkelaissa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea vastaa lääkkeiden valvonnasta ja luokittelusta. Tulli vastaa maahantuonnin valvonnasta.

Nikotiinin määrä annospussissa vaikuttaa maahantuontiin

Nikotiinituotteet määritellään joko itsehoitolääkkeiksi (nikotiinia alle 4 mg) tai reseptilääkevalmisteiksi (nikotiinia yli 4 mg). Valmisteita, jotka sisältävät nikotiinia yhtä annosta kohden neljä milligrammaa tai enemmän, ei saa tuoda maahan matkustajatuontina eikä tilata, ellei ole esittää voimassa olevaa tuontilupaa, kuten esimerkiksi reseptiä.

Yksityishenkilö voi tuoda matkustajatuontina henkilökohtaiseen käyttöönsä tarkoitettuja nikotiiniannospusseja ETA-alueelta yhden vuoden käyttöä vastaavan määrän ja ETA-alueen ulkopuolelta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Vastaavasti tuotteita voi tilata omaan käyttöönsä ETA-alueelta kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. ETA-alueen ulkopuolelta tilaaminen ei ole sallittua.

Tarkastustilanteessa Tulli määrittää valmisteet pakkausmerkintöjen perusteella. Tarvittaessa määritys tehdään Tullilaboratoriossa ja pyydetään lausunto Fimealta.

Jos yksityishenkilö tuo maahan yli neljän milligramman nikotiinipusseja, eikä hänellä ole esittää lääkemääräystä, asia etenee tapauksesta riippuen joko valmisteiden haltuunottoon tai mahdollisesti jopa esitutkintaan.

Lääkevalmisteita voi hankkia vain myyjiltä, jotka ovat maansa lainsäädännön mukaan oikeutettuja myymään kyseisiä valmisteita.

Nikotiinia sisältävien annospussien haltuunottomäärät voimakkaasti kasvussa

Tulli on tehnyt heinäkuun loppuun mennessä 665 nikotiiniannospusseihin liittyvää haltuunottoa. Viime vuonna haltuunottoja oli vain muutamia samalla ajanjaksolla. Kasvanut haltuunottomäärä kertoo, että tuotteita on maahantuotu aiempaa enemmän.

Nikotiinipussit eivät ole tupakkalain määrittelemää nuuska

Nuuska on tupakasta valmistettu savuton tupakkatuote, joka sisältää riippuvuutta aiheuttavaa nikotiinia. Nikotiinia sisältävät annospussit eroavat nuuskasta siten, etteivät ne sisällä tupakkakasvia. Nuuskan maahantuontikiellosta ja -rajoituksista säädetään tupakkalaissa. Nuuskaa saa tuoda yhden kalenterivuorokauden aikana yhteensä enintään 1 000 grammaa omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Nuuskan tilaaminen on kielletty.

 

https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/tuontirajoitukset/laakkeet

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi