Itä-Suomen hovioikeus ei muuttanut Kymenlaakson käräjäoikeuden 29.6.2021 antamaa tuomiota työsyrjinnän osalta. Ravintola-alan yhtiön edustaja oli käräjäoikeudessa tuomittu 50 päiväsakkoon työsyrjintärikoksesta. Hovioikeus antoi tuomionsa 19.8.2022.

Tapauksessa työnantajan edustaja oli irtisanonut raskaana olleen työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla. Työnantaja oli kuitenkin hieman ennen irtisanomista jatkanut samoja työtehtäviä tehneen määräaikaisen työntekijän työsopimusta. Myöhemmin yhtiön liiketoiminta oli päättynyt. Tapauksesta kerrotaan myös käräjäoikeuden tuomiota koskevassa tiedotteessa 1.7.2021.

Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut siitä, että työnantaja oli asettanut työntekijän epäedulliseen asemaan raskauden takia ilman painavaa, hyväksyttävää syytä. Hovioikeus myös täydensi käräjäoikeuden perusteluja hovioikeudessa esitetyn näytön perusteella. Muun muassa se seikka, että irtisanottu työntekijä olisi voinut tehdä lisäksi sellaisia yhtiön toimialan kannalta keskeisiä tehtäviä, joita määräaikainen työntekijä ei voinut tehdä, tuki sitä, että työnantajan menettely oli syrjivää.

Työsuojelun lakimiehen mukaan huolimatta siitä, että työnantajalla olisi lain mukainen taloudellinen peruste irtisanomiselle, ei henkilöstön vähentäminen saa tapahtua syrjivällä perusteella.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi