Hätänumeroon tehtiin vuodenvaihteessa eniten ilmoituksia tehtävälajeista ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Hätäkeskukset vastasivat 31.12.2021 klo 18 – 1.1.2022 klo 24 välisenä aikana 14 846 hätäpuheluun. Hätäpuheluista 95 prosenttiin vastattiin 30 sekunnissa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 15 345 ja 95%.

Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 7458 hälytystehtävää (vuotta aiemmin 7 337 hälytystehtävää). Tehtävät jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 51 %, poliisi 39 %, pelastus 5 %, ja sosiaalipäivystys 5%.

Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen.

Viranomaistoimijoiden kolme suurinta hälytystehtävää olivat seuraavat: 

Ensihoito:
1.    Kaatuminen
2.    Muu sairastuminen
3.    Rintakipu

Poliisi:
1.    Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen
2.    Perheväkivalta
3.    Henkilö häiriöksi

Pelastus:
1.    Tulipalo muu: pieni
2.    Tieliikenneonnettomuus: pieni
3.    Rakennuspalo: pieni

Sosiaalipäivystys:
1.    Alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpitotarpeen arviointi
2.    Alaikäisen päihteiden ja/tai huumeiden käyttö
3.    Välittömän huolenpidon tarve

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi