Syyttämättäjättämispäätös Wille Rydmania koskevassa asiassa

Syyttäjät ovat tehneet päätöksen jättää Wille Rydman syyttämättä. Rydmanin epäiltiin syyllistyneen raiskausrikokseen keväällä 2015.

Keskusrikospoliisin toimitti asiassa esitutkinnan ja saattoi asian syyttäjille syyteharkintaan, koska oli syytä epäillä, että Rydman olisi syyllistynyt raiskausrikokseen.

Nyt syyttäjät ovat tehneet asiassa päätöksen syyttämättä jättämisestä. Syyttäjien näkemyksen mukaan esitutkinnan perusteella ei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi..

Asian luonteen vuoksi syyttämättäjättämispäätöksestä on salattu asianomistajan nimi sekä asiaan liittyvät, asianosaisten yksityiselämään liittyvät arkaluontoiset seikat.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi