Turun Luolavuoren alueella on havaittu arkeologiseen kulttuuriperintöön kohdistunut ilkivalta, jossa historiallisen rajakiven pintaa on sotkettu punaisella spray -maalilla. Tapahtuneen tahallisen muinaisjäännöksen vahingoittamisesta johtuen Turun museokeskus on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Kyseessä on muinaismuistolain (295/1963) suojaama Ropovaha -niminen kiinteä muinaisjäännös (muinaisjäännösrekisteritunnus 1000018594), Turun kaupungin 13. rajakivi, josta on maininta jo vuodelta 1530. Kiveen on kaiverrettu vuosiluku 1794. Lisäksi lohkareen pinnalla on näkyvissä ainakin A-kirjain.

Muinaisjäännökset ovat Muinaismuistolain rauhoittamia ja suojelemia muistoja menneisyydestä ja osa yhteistä arkeologista kulttuuriperintöämme. Kiinteän muinaisjäännöksen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on lain mukaan kielletty.

Vahingonteoista kannattaa aina ilmoittaa
Luolavuoren alueella liikkunut ulkoilija teki rajakiveen kohdistuneesta ilkivallasta ilmoituksen 30. toukokuuta ja ilkivalta on tapahtunut ilmeisesti toukokuun viimeisen viikon aikana. Turun museokeskus valmistelee kiven puhdistamista.

Turun museokeskukselta halutaankin muistuttaa, että mikäli havaitsee muinaisjäännöstä vahingoitetun Turun kaupungin alueella tai Varsinais-Suomen alueella, voit tehdä ilmoituksen suoraan Turun museokeskukseen tai Turun kaupungin palautepalvelun kautta.

Ilmoitukset esinelöydöistä tai uusista arkeologisista kohteista voi tehdä Museoviraston sähköiseen ilmoituspalvelu Ilppariin. Vastuumuseon arkeologit ottavat tarvittaessa yhteyttä ja käyvät tarkastamassa kohteita Varsinais-Suomen alueella.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi