Manner-Suomen tieliikenteessä sattui vuonna 2020 yli 14 000 riistaonnettomuutta. Vaarallisinta aikaa riistaonnettomuuksien osalta oli marraskuu, jolloin kirjattiin kaikkiaan 2 401 riistaonnettomuutta. Se on noin kuudesosa kaikista tapauksista. Näissä tieliikenteen onnettomuuksissa on ollut mukana valkohäntäpeuroja, metsäkauriita, hirviä, metsäpeuroja, villisikoja ja kuusipeuroja.

Kaikkiaan vuonna 2020 kirjattiin 14 004 tieliikenteen riistaonnettomuutta. Syksyn kuukausien lisäksi onnettomuuksia tapahtui paljon touko-kesäkuussa. Vuoden 2020 toukokuussa sattui 1 372 onnettomuutta. Kaikkein vähiten onnettomuuksia kirjattiin helmi-maaliskuussa. Maaliskuussakin tieliikenteessä tapahtui kuitenkin yli 500 riistaonnettomuutta.

Alueellisesti tarkastellen suurin osa riistaonnettomuuksista vuonna 2020 tapahtui Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Näissä maakunnissa tapahtui yli puolet kaikista riistaonnettomuuksista. Myös Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä tapahtui paljon onnettomuuksia, lähes 20 prosenttia koko maan vahingoista. Suurin kasvu onnettomuuksien määrässä oli Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Laskua puolestaan oli eniten Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa ja Lapissa.

Suurin osa riistaonnettomuuksista tapahtui valkohäntäpeurojen ja ajoneuvojen törmäyksissä. Valkohäntäpeurojen kanssa ajetut kolarit edustivat puolta kaikista onnettomuuksista. Toiseksi eniten kolaroitiin metsäkauriiden kanssa, 5 094 kertaa. Eniten vuonna 2020 kasvoivat valkohäntäpeuraonnettomuudet, joita tapahtui 745 kappaletta enemmän vuoteen 2019 verrattuna. Eniten vähenivät hirvionnettomuudet, joita tapahtui yhteensä 1 527 kappaletta. Laskua hirvionnettomuuksissa vuoteen 2019 verrattuna oli melkein 500 kappaletta. Metsäpeura-, villisika- ja kuusipeurakolareita tapahtui vuonna 2020 yhteensä 131 kappaletta ja niiden osuus kaikista onnettomuuksista oli pieni.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi