TIEDOTE 16.10.2012 Eläinpoliittinen vaalikone auttaa löytämään eläinystävällisen ehdokkaan – puolueiden eläinasenteissa on eroja

Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ovat avanneet eläinpoliittisen vaalikoneen kuntavaaleissa äänestävien avuksi. Vaalikoneessa on neljä kysymystä, jotka käsittelevät paikallistason eläinsuojeluasioita. SEYn ja Animalian kuntavaaliteemoja ovat eläinystävällisyys ja kasviperäisen ruuan edistäminen julkisissa hankinnoissa, löytöeläinten hoidon taso sekä eläinsuojeluvalvonnan tehostaminen.

Vaalikoneeseen on vastannut tähän mennessä lähes 3 000 kuntavaaliehdokasta. Ahkerimmin vaalikoneeseen ovat vastanneet vihreiden ehdokkaat. Suurista puolueista suhteellisesti vähiten vastauksia jättivät sdp:n ja kokoomuksen ehdokkaat.

Ehdokkaat suhtautuvat eläinasioihin pääosin myönteisesti, mutta eroja puolueiden välillä on.

”Vihreät vastaajat olivat eläinsuojeluasenteissaan myönteisimpiä. Kakkosena tulivat vasemmistoliittolaiset. Myös monet sdp:n ehdokkaat olivat myönteisiä teemoillemme. Eniten eri linjoilla kanssamme olivat keskustan ja perussuomalaisten ehdokkaat”, kommentoi vaalikoneen vastauksia SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Eniten puolueita yhdisti löytöeläintoiminnan laadun parantaminen, joka sai järjestöjen teemoista eniten kannatusta. Myös valvontaeläinlääkäreiden virkojen perustaminen sai tukea yli puoluerajojen, vaikka hieman haluttomammin asiaan suhtautuivatkin keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten ehdokkaat.

Luomutuotteiden lisääminen julkisissa hankinnoissa sai vähintään kohtalaisesti kannatusta kaikissa puolueissa.

Eniten eroja puolueiden välillä syntyi suhtautumisessa kasvisruoan lisäämiseen. Vihreät ehdokkaat suhtautuivat asiaan kaikista myönteisimmin, perussuomalaiset kielteisimmin. Yleisesti ottaen kasvisruokailun lisääminen julkisissa hankinnoissa oli asia, johon ehdokkaat vaikuttavat olevan järjestöjen tavoitteista vähiten valmiita.

”Valitsimme vaalikoneeseemme kysymykset, jotka konkreettisella tavalla koskettavat kuntalaisten arkea, ja joihin valtuustoihin valitut voivat todella vaikuttaa. Vaalikoneemme suosio osoittaa, että eläinasiat ovat nousseet vakavasti otettaviksi asioiksi  myös kuntavaaleissa ”, iloitsee Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Lisätietoja:

Eläinpoliittinen vaalikone: http://vaalikone.elainpolitiikka.fi/

Järjestöjen kuntavaaliteemat: http://www.sey.fi/sey_toimii/kuntavaaliteemat_2012

Animalian kuntavaalisivusto: http://www.animalia.fi/vaalit

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi