Fortum on saavuttanut jaetun ensimmäisen sijan pohjoismaisessa Carbon Disclosure Leadership -indeksissä, joka tarkastelee yritysten ilmastoasioiden raportointia. Fortum sijoittui parhaaksi toisena vuotena peräkkäin ja saavutti kaikkien aikojen parhaan tuloksensa, 98/100 pistettä. CDP:n vuosittainen Nordic 260 -raportti julkaistiin tänään Tukholmassa.

“Olen erittäin tyytyväinen siihen, että työmme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on jälleen noteerattu. Menestyksemme taustalla on pitkäjänteinen työ hiilidioksidipäästöttömän energiantuotannon kehittämiseksi ja ilmastoasioiden integroiminen osaksi liiketoimintastrategiaamme. Uskomme Fortumissa, että perinteisestä energiantuotannosta siirrytään asteittain kohti uudenlaista energiajärjestelmää – aurinkotaloutta. Näkemyksemme perustuu maailmanlaajuisiin haasteisiin, jotka edellyttävät energiahuollon järjestämistä uudella, nykyistä kestävämmällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että energiajärjestelmässä siirrytään kohti hiilidioksidipäästötöntä tuotantoa, älykästä energiankulutusta ja jakelua sekä korkeaa järjestelmä- ja resurssitehokkuutta. Fortum edistää omalta osaltaan siirtymistä kohti aurinkotaloutta hyödyntämällä laajasti vesivoimaa, kehittämällä bioenergiaa sekä tutkimalla aaltovoimaa sekä aurinkosähköä ja -lämpöä. Fortumin sähköntuotannosta EU:n alueella 85 % oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2011”, kertoo Anne Brunila, Fortumin yhteiskuntasuhteiden ja strategian johtaja.

Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksissä yrityksiä arvioidaan ilmastoasioiden raportoinnin perusteella. Korkeat pistemäärät ovat osoitus hyvästä sisäisestä tiedonhallinnasta sekä ilmastonmuutoksen liiketoimintavaikutusten ymmärtämisestä. Indeksiin kuuluu 26 yritystä, ja se perustuu CDP:n kasvihuonekaasupäästöjä, päästötavoitteita ja ilmastonmuutoksen riskejä sekä mahdollisuuksia kartoittaneen, vuonna 2012 toteutetun kyselyn tuloksiin. Nordic 260 -raportin voi ladata osoitteesta www.cdproject.net. CDP edustaa 655:tä institutionaalista sijoittajaa, joiden hallinnassa on noin 78 biljoonan dollarin varallisuus.

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan. Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli 6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi