Helsingin yliopiston entinen rehtori, akateemikko Päiviö Tommila on kuollut. Hän menehtyi 91 vuoden iässä 18.11.2022.

Jyväskylässä 4. Elokuuta vuonna 1931 syntynyt Akateemikko Juhani Päiviö Tommila oli keskeinen henkilö Suomen historian tutkimuksessa. Hän oli hyvin tuottelias ja arvostettu tutkija, joka kirjoitti tai ollut päätoimittajana yli viidessäkymmenessä Suomen historian eri puolia valottavassa teoksessa.

Tommila tutki Suomen historiaa, etenkin poliittista historiaa 1800-luvulla, kaupunkihistoriaa ja lehdistön historiaa. Hän johti useita suuria historiahankkeita, joiden tuloksena syntyi monumentaalisia teossarjoja, kuten Suomen kulttuurihistoria (1979–1982), Suomen kaupunkilaitoksen historia (1981–1984), Suomen lehdistön historia (1988), Suomen hallitsijat (2000) ja Suomen tieteen historia (2000–2003).

Tommilalla oli pitkä yliopistoura kahden yliopiston professorina. Hän toimi Turun yliopiston Suomen historian professorina vuosina 1965–1976, jonka jälkeen hän siirtyi vastaavaan virkaan Helsingin yliopistoon vuosiksi 1976–1994. Helsingin yliopiston rehtorina hän toimi 1988–1992. Lisäksi Tommila oli dekaanina Turun ja Helsingin yliopistoissa.

Tommila vaikutti myös tieteen ja tutkimuksen kansainvälisen yhteistyön edistäjänä. Villa Lanten toiminnassa hän oli mukana alusta lähtien. Tommila osallistui aktiivisesti tiedeyhteisön ja säätiöiden toimintaan muun muassa Tieteellisten seurain valtuuskunnan ja Suomen Kulttuurirahaston hallituksen ja hallintoneuvoston puheenjohtajana.

Akateemikon arvonimen hän sai vuonna 2004.

Yliopisto suruliputtaa maanantaina 21.11.2022 kunnioittaakseen akateemikko Päiviö Tommilan muistoa ja ottaakseen osaa omaisten suruun.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi