Savilahdessa työt käynnistyvät Valosali -urakka-alueella Savilahdentien välillä Sarastuskaari (ent. Neulamäentie) – Neulaniementie ja Hehkun Sydän -urakka-alueella suoritetaan louhintatöitä lähiviikkoina.

Valosali:

Savilahdentiellä, Valosali -urakka-alueella Neulaniementien liittymän eteläpuolella, kadun länsireunalla käytössä olevan jalankulku- ja pyöräilyväylän kohdalla tehdään maanleikkaus ja tukimuurin rakentamistöitä.
Jalankulku- ja pyöräilyväylä joudutaan kaventamaan työvaiheen ajaksi. Liikkujia pyydetään tarkkaavaisuuteen työkohteen läheisyydessä ja lisäksi pyöräilijöitä pyydetään taluttamaan pyörää kapean väylän kohdalla.

Autoliikenteen osalta Savilahdentien nopeusrajoitus muutetaan työmaan kohdalla alennetuksi 30 km/h rajoitukseksi lähiviikkoina, työvaiheiden niin edellyttäessä.

Hehkun Sydän:

Savilahdentien itäreunalla, Itä-Suomen yliopiston Studentia -rakennuksen vastapuolella, tehdään kallion louhintaa viikolta 18 alkaen.
Kallioräjäytysten ajaksi työmaata ympäröivät alueet tullaan sulkemaan yleiseltä liikenteeltä muutamien minuuttien ajaksi. Liikenteen sulkeminen koskee kaikkea liikennettä Savilahdentiellä, myös jalankulkua ja pyöräilyä.

Räjäytyksistä ilmoitetaan soittamalla äänimerkkiä siten, että ennen räjäytystä soitetaan lyhyitä soittoja kiihtyvällä rytmillä ja räjäytystyön päättyminen ilmoitetaan yhdellä pitkällä soitolla.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi