Lukiolaki kohtelee opiskelijoita eriarvoisesti riippuen siitä, mihin uskontokuntaan opiskelija kuuluu tai on kuulumatta. Lukiolaisten Liitto esittää yhteiseen katsomusaineeseen siirtymistä ratkaisuksi yhdenvertaisuusongelmiin.

Jos opiskelija kuuluu enemmistön uskontoon eli käytännössä evankelisluterilaiseen kirkkoon, hänen on pakko osallistua sen uskonnon opetukseen. Uskontokuntaan kuulumaton nuori sen sijaan voi tehdä valinnan elämänkatsomustiedon tai uskonnonopetuksen välillä. Tilanteesta tekee erityisen epäreilua se, että alle 18-vuotias ei voi erota uskonnollisesta yhdyskunnasta ilman vanhempiensa kirjallista lupaa. Samalla toisilla opiskelijoilla on mahdollisuus jättää katsomusaineiden tärkeät sisällöt (mm. moraalikasvatus ja uskontojen välinen vuorovaikutus) kokonaan opiskelematta, jos koulutuksen järjestäjä ei tarjoa oman uskontokunnan opetusta.

“Ei ole hyväksyttävää, että opiskelijoita kohdellaan eri tavoin heidän uskontokuntansa perusteella. Tilanne ei suosi myöskään vähemmistöuskontoihin kuuluvia, sillä heidän opetuksessaan joudutaan turvautumaan useammin etäopetukseen ja epäpäteviin opettajiin”, Lukiolaisten Liiton puheenjohtaja August Kiattrakoolchai toteaa.

Yksi katsomusaineiden nykytilan merkittävimmistä yhdenvertaisuusongelmista on se, että katsomusaineiden ylioppilaskirjoituksia ei voi suorittaa muissa kuin evankelisluterilaisessa ja ortodoksisessa uskonnossa sekä elämänkatsomustiedossa. Erillinen uskonnonopetus eri uskontokuntiin kuuluville opiskelijoille on peruja yhtenäiskulttuurin ajoista, jolloin vielä evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluminen oli kaikille normi. Suomi on kuitenkin muuttunut, ja lukio-opetuksen on muututtava samalla.

“Lukion katsomusaineiden kuuluisi opetussuunnitelmankin mukaan opettaa meille uskontojen välistä dialogia. Miksi ihmeessä opettelemme sitä erillisissä ryhmissä uskontokunnan mukaan? Yhteinen katsomusaine vastaisi paremmin myös opetussuunnitelman tavoitteisiin”, vetoaa Kiattrakoolchai.

Yhteinen katsomusaine olisi tärkeää myös laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä se edistäisi kulttuurista moninaisuutta ja keskinäistä ymmärrystä. Muutos voisi parantaa opetuksen laatua, kun resurssit keskitettäisiin yhteen oppiaineeseen hajauttamisen sijaan. Samalla varmistettaisiin, että kaikki opiskelijat saavat tasavertaista ja ammattitaitoista opetusta ympäri Suomen.

Karvin tiedonkeruun mukaan suurin osa katsomusaineita opettavista opettajista kannattaa yhteistä katsomusainetta nykyisen järjestelmän tilalle. Kansanedustaja Pia Hiltusen (sd.) tekemä lakialoite kaikille yhteiseen katsomusaineeseen siirtymisestä sai juuri eduskunnan keskustelussa kannattavia puheenvuoroja sekä hallitus- että oppositiopuolueiden edustajilta.

On siis aika tehdä muutos lukiolakiin ja uskonnonvapauslakiin sekä muuttaa uskontokuntaan kuulumiseen perustuva opetus kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi