Vuokralaisen valtuutuksella eläkkeensaajan asumistuki voidaan 1.11.2012 lähtien maksaa suoraan vuokranantajalle. Kela ottaa valtuutuksia jo vastaan. Myös vuokranantaja voi esittää Kelalle tuen maksamista itselleen.

Kela voi maksaa 1.11.2012 lähtien eläkkeensaajan asumistuen vuokranantajalle, jos vuokralainen on antanut Kelalle valtuutuksen. Kela voi maksaa tuen vuokranantajalle myös, jos vuokralainen on jättänyt vuokran maksamatta kahtena peräkkäisenä kuukautena. Lakiuudistuksen tavoitteena on mm., että ihmiset eivät joutuisi lähtemään asunnoistaan maksamattomien vuokrien takia.

Kela ottaa valtuutuksia vastaan jo nyt. Valtuutuksen voi antaa suullisesti Kelan puhelinpalvelussa tai toimistossa taikka kirjallisesti. Kirjallisen valtuutuksen voi antaa vapaamuotoisesti kirjeitse. Valtuutuksessa on kerrottava, että vuokralainen valtuuttaa Kelan maksamaan eläkkeensaajan asumistuen vuokranantajalle. Lisäksi on mainittava vuokranantajan nimi ja ajankohta, josta alkaen tuki maksetaan vuokranantajalle. Valtuutus pitää myös allekirjoittaa.

Jatkossa vuokralainen voi antaa valtuutuksen samalla, kun hän hakee eläkkeensaajan asumistukea ensimmäistä kertaa tai kun tukea myöhemmin tarkistetaan. Hakemuksen voi tehdä joko verkkoasiointipalvelussa tai toimittamalla paperihakemuksen Kelaan.

Vuokralainen saa päätöksen siitä, että tuki maksetaan vuokranantajalle.

Myös vuokranantaja voi ottaa yhteyttä Kelaan. Silloin Kela selvittää vuokralaisen vuokran laiminlyönnit. Selvityksen perusteella Kela päättää, maksetaanko asumistuki vuokranantajalle. Vuokralainen saa myös tässä tapauksessa asiasta päätöksen. Vuokranantajalle ei kerrota eläkkeensaajan yksityisiä tietoja.

Sekä vuokralaisen että vuokranantajan pitää ilmoittaa Kelaan, kun asumistukea saava vuokralainen muuttaa pois asunnosta tai hänellä ei ole enää oikeutta pitää asuntoa hallinnassaan.

Lisätietoja asiakkaalle:

Eläkeasioiden palvelunumero 020 692 202

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi