OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kuvaoikeudet: ELOKAPINA

Elokapinalle on myönnetty 200 000 euroa mm. 19.9. alkavan Metsäkapinan toteuttamiseen Koneen Säätiön Metsän puolella -apurahahaussa.

Koneen Säätiön myöntämä apuraha on tervetullut signaali siitä, että ilmastokriisin ja luontokadon vakavuuteen on herätty yhteiskunnassa laajemmin ja että Elokapinan panos keskustelun vauhdittajana nähdään arvokkaana. Elokapina on viime vuosina toiminut kansalaisyhteiskunnan eturintamassa ja siirtänyt Suomen ilmastokeskustelun painopistettä. Seuraavaksi on metsän vuoro.

19.9. alkava Metsäkapina sekä keväälle suunniteltu ilmasto-oikeudenmukaisuuskampanja pitävät sisällään erilaisia tapahtumia, kuten näyttäviä taideperformansseja, osallistavia mielenosoituksia ja tieteen jalkauttamista edistäviä keskustelutilaisuuksia. Kampanjoilla nostetaan ympäristöviranomaisten ja eturivin tutkijoiden ääntä kuuluviin sekä kiritetään keskustelua kestävästä metsänkäytöstä ja globaalista oikeudenmukaisuudesta.

Elokapina pyrkii tehokkaaseen väliintuloon hetkenä, jolloin suomalainen metsäpolitiikka on tienhaarassa ja luonnon monimuotoisuus sekä hiilivarastojen säilyvyys on turvattava. Elokapina haluaa toiminnallaan myös turvata Suomen ilmastotavoitteet, joiden toteutuminen on vaarantunut uuden hallitusohjelman myötä.

Vaikka Elokapinasta on tullut merkittävä yhteiskunnallinen toimija ilman taloudellista tukeakin, mahdollistaa Koneen Säätiön myöntämä summa liikkeelle huomattavasti suuremman potentiaalin kääntää Suomen ilmastopolitiikan suunta. Ajallisia resursseja vapautuu mm. niille, jotka jo nyt käyttävät suuren osan arjestaan Elokapinassa työskentelyyn muiden velvollisuuksiensa, kuten työn ja perheen ohella. Tämä antaa entistä paremman mahdollisuuden mm. ei-etuoikeutettujen ja vähemmistöryhmien edustajien toimijuudelle liikkeessä.

Elokapina ei ole aiemmin saanut vastaavanlaisia rahallisia avustuksia toiminnalleen. Elokapinan toiminta perustuu jatkossakin tavallisten kansalaisten vapaaehtoiseen toimintaan. Elokapina sitoutuu rahan käytössä Koneen Säätiön ehtoihin ja käyttää rahaa ainoastaan Suomen lain ja hankesuunnitelman määrittelemissä raameissa.

Elokapina on horisontaalinen liike ja pyrkii toiminnassaan valtarakenteiden purkamiseen myös sisäisessä toiminnassaan. Apurahahakemuksessa mainitut henkilöt eivät saa henkilökohtaista taloudellista hyötyä apurahasta eivätkä edusta Elokapinaa sen enempää kuin muutkaan kapinalliset. Koneen säätiö edellyttää hakemuksissaan nimettyjä vastuuhenkilöitä, jotta apurahan hakeminen on mahdollista. Varojen käytöstä on päätetty demokraattisesti Elokapinan sisäisessä päätöksenteossa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi