Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) on tehty ilmoituksia iholle levitettävistä kosmetiikkavalmisteista, joita on markkinoitu syyhypunkin hoitoon. Kosmetiikkavalmisteilla ei voi parantaa syyhyä eikä häätää syyhypunkkia, joten tällainen markkinointi on harhaanjohtavaa. Tukes valvoo markkinoilla olevia kosmetiikkavalmisteita sekä niistä esitettäviä markkinointiväittämiä ja puuttuu tarvittaessa virheelliseen markkinointiin.

Kosmetiikkaa ei saa markkinoida lääkevalmisteille kuuluvilla markkinointiväittämillä

Tukesin kosmetiikkavalvonnassa on havaittu, että kosmetiikkaa markkinoidaan aika ajoin erilaisten iholla esiintyvien sairauksien hoitamiseen. Viime aikoina tällaisia tapauksia on tullut esille syyhyongelman yhteydessä. Iholle levitettäviä voiteita on markkinoitu väittämillä, joiden mukaan voiteet häätäisivät syyhypunkkeja ja parantaisivat syyhyä.

– Tällaiset väittämät ovat virheellisiä.  Kosmetiikalla ei voi parantaa syyhytartuntaa eikä estää syyhyn leviämistä muihin ihmisiin. Ihmisiä harhaanjohtavat markkinointiväittämät voivat  viivästyttää hoitoon hakeutumista, sanoo Tukesin ylitarkastaja Anna Vuori.

– Kosmetiikkaa ei yleensäkään saa markkinoida virheellisillä terveysväittämillä eikä minkään sairauden parantamiseen, Anna Vuori jatkaa.

Tukes valvoo kosmetiikkavalmisteista esitettäviä markkinointiväittämiä. Valvontatapauksissa yritykset voivat joko muuttaa valmisteesta esitettävät väittämät vastaamaan lainsäädännön vaatimuksia, tai jos väittämiä muuttamalla tuotteesta ei saada lainsäädännön mukaista, voi seurauksena olla myyntikielto, markkinoilta poisto tai palautusmenettely. Näitä tapauksia arvioidaan aina riskiperusteisesti.

Kosmetiikan markkinointia säädellään

Kosmetiikkavalmisteiden  mainostamisessa ei saa käyttää tekstiä, nimiä, tavaramerkkejä, kuvia ja figuratiivisia tai muita merkkejä, jotka yhdistäisivät valmisteisiin sellaisia ominaisuuksia tai vaikutuksia, joita niillä ei ole.

Kosmetiikkavalmisteista esitettävien markkinointiväittämien on oltava lainsäädännön mukaisia, totuudenmukaisia, oikeudenmukaisia, rehellisiä ja keskivertokuluttajalle ymmärrettäviä. Lisäksi yrityksellä tulee olla näyttöä väittämänsä tueksi.

Samat säännöt koskevat kaikkea kosmetiikan markkinointia kaikissa viestintävälineissä, tapahtuipa markkinointi valmisteiden pakkauksissa, yrityksen verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa.

– Kosmetiikkavalmisteille ei saa luvata esimerkiksi sairautta parantavaa vaikutusta, joka voisi viivästyttää henkilön hakeutumista oikeaan hoitoon tai tutkimuksiin. Pahimmillaan kosmetiikan käyttö lääkevalmisteen tavoin voi pahentaa sairauden tilaa, Vuori varoittaa.

Jos havaitset tällaista kosmetiikan virheellistä markkinointia, voit ilmoittaa siitä Tukesin verkkosivun lomakkeella.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi