Kouluterveyskyselyyn vastanneista lapsista ja nuorista suuri osa kertoi olevansa tyytyväinen elämäänsä. Verrattuna vuoden 2019 tuloksiin tyytyväisyys elämään oli kuitenkin vähentynyt vuonna 2021. Koulunkäynnistä kertoi pitävänsä yli puolet perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä nuorista ja noin kolme neljästä perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä lapsista. Toisella asteella opiskelevista nuorista 66?77 prosenttia kertoi tästä.

Nuorista vuonna 2021 kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi 30 prosenttia tytöistä. Vuosina 2013?2019 ahdistuneisuutta oli kokenut 13?20 prosenttia tytöistä. Pojista noin kahdeksan prosenttia kertoi ahdistuneisuudesta vuonna 2021. Vastaava osuus vuosina 2013?2019 oli 5?7 prosenttia.

Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokan tytöistä 34 prosenttia, lukiossa opiskelevista tytöistä 32 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista tytöistä 40 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Pojilla vastaavat osuudet olivat 17?19 prosenttia. Perusopetuksen 4. ja 5. luokan tytöistä 13 prosenttia ja pojista 9 prosenttia koki terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi vuonna 2021.

Perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä tytöistä 22 prosenttia ja lukiolaistytöistä 23 prosenttia koki itsensä yksinäiseksi melko usein tai jatkuvasti vuonna 2021. Vastaava osuus ammatillisten oppilaitosten tytöistä oli 26 prosenttia. Pojilla yksinäisyyden kokemus oli harvinaisempaa kuin tytöillä kaikilla kouluasteilla (9?11 %).

Nuorten päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytössä ja rahapelaamisessa myönteisiä merkkejä

Tuore Kouluterveyskysely toi monia huojentavia uutisia nuorten päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä sekä rahapelaamisesta. Kaikilta osin kehitys ei ole kuitenkaan ollut vain myönteistä. Toisella asteella opiskelevien nuorten humalajuominen väheni verrattuna vuoteen 2019, mutta yläkoululaisilla muutosta humalajuomisessa ei ole tapahtunut vuoden 2015 jälkeen. Päivittäinen tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on jatkanut vähenemistään, myös nuuskaamisessa näyttäisi nyt tapahtuneen käänne parempaan pojilla. Kannabista kokeilleiden osuudet pienenivät pojilla kaikilla kouluasteilla verrattuna vuoteen 2019, tytöillä vastaavaa muutosta ei tapahtunut. Pojat myös aiempaa harvemmin hyväksyivät kannabiksen polttamisen ikäisillään. Viikoittainen rahapelaaminen oli vähentynyt toisella asteella – pojilla jopa puolittunut. Korona on luultavasti osaltaan vaikuttanut osaan tapahtuneista muutoksista.

Tuloksissa kannattaa sukeltaa hyvinvointialue- ja kuntatasolle, sillä kaikkialla kehitys ei olekaan ollut vain myönteistä. Lisäksi käytön yleisyys saattaa vaihdella paljonkin eri alueilla. Tulosten tulkintaan kannattaa siis paneutua: miksi tilanne on omalla alueella sellainen kuin on ja miten sitä voitaisiin yhdessä lähteä vielä parantamaan.

Tilastoraportin vuoden 2021 tulokset perustuvat 264 878 lapsen ja nuoren vastauksiin. Kouluterveyskyselyn tiedonkeruu toteutettiin keväällä 2021.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi