????????????????????????????????????

Askolan kunta tiedotti tänään tapahtumista. Tiedotteen mukaan tiistaina sattuneessa väkivallanteossa oli osallisina kolme koulun oppilasta.

Askolan yläkoululla ti 26.9.2023 tapahtuneeseen väkivallantekoon puututtiin välittömästi

Askolan yläkoululla tapahtui eilen tiistaina 26.9.2023 poikkeuksellinen väkivallanteko, jossa olivat osallisina kolme koulun oppilasta. Paikalle hälytetyt viranomaiset hoitivat hälytystehtävää noin klo 15 asti. Ambulanssikuljetuksella sairaalaan viety nuori palasi kotiin samana iltana. Väkivaltatilanteeseen puuttuivat välittömästi kolme koulun aikuista ja lisää henkilökuntaa tuli paikalle erittäin nopeasti. Välitunnilla, jonka aikana väkivallanteko tapahtui, oli seitsemän aikuista valvojaa.

Askolan koulusta on syyslukukaudella 2023 soitettu poliisille akuuteissa väkivaltatilanteissa vain yhden kerran eli eilen tiistaina 26.9.2023. Aiemmat ilmoitukset eivät ole olleet akuutteja väkivaltatilanteita.

”Olemme syvästi pahoillamme tapahtuneesta ja ajatuksemme ovat väkivallan uhriksi joutuneen nuoren ja hänen perheensä luona. Emme hyväksy Askolan kunnassa väkivaltaa. Tässä meillä on ehdoton nollatoleranssi. Käymme jokaisen tapauksen tarkasti läpi ja arvioimme tehdyt toimenpiteet yksityiskohtaisesti. Käyttämämme toimintamallit perustuvat lakeihin ja säädöksiin, joita koulumme noudattavat kaikessa toiminnassaan”, kunnanjohtaja Annu Räsänen kertoo.

Lastensuojelulaki velvoittaa kouluja tekemään lastensuojeluilmoituksen kaikissa väkivaltaa sisältävissä tilanteissa. Ilmoitus tehdään myös huolestuttavista poissaoloista, päihdetapauksista, koulunkäyntiin liittyvistä huolista tai lapsen perhe-elämään liittyvistä huolista, jotka koulu saa tietoonsa. Koulu ohjaa aktiivisesti myös oppilaita hyvinvointialueen palveluiden piiriin.

Askolan kunnan yläkoulu järjestää säännöllisesti kaikille oppilasryhmilleen Turvallisuus koulussa -opetusta. Lisäksi oppilaille pidetään vuosittain laillisuuskasvatustunteja. Yläkoulussa järjestetään säännöllisesti ehkäisevään päihdetyöhön keskittyviä ja nuorten hyvinvointia tukevia teemaviikkoja. Esimerkiksi marraskuun teemaviikolla kouluun tulee puhumaan koulun omien kasvatusammattilaisten lisäksi asiantuntijoita hyvinvoinnin ja väkivallan ehkäisyn alueilta.

Nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen varmistaminen on useiden tekijöiden summa. Koulu tekee normaali arjessa tiivistä yhteistyötä sekä kotien että esimerkiksi sosiaalipalveluiden ja poliisiviranomaisen kanssa. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen edellyttää nyt ja tulevaisuudessa vahvempaa resursointia hyvinvointialueelta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi