Kangasniemellä runko oli kaatunut linjan päälle ja katkonut pylvään.

Liisa-myrskyn jäljiltä on sähköttä alle 500 taloutta. Puuskatuulet aiheuttivat paikoin rajuja tuhoja ja katkenneita pylväitä on vaihdettu liuta. Tavoitteena on saada palautettua sähköt kaikille keskijänniteverkon vikojen piirissä oleville tämän päivän aikana. Viikonlopulle ennustetun myräkän ja viiveellä ilmaantuvien vikojen varalta korotettua korjaushenkilöstön varallaoloa jatketaan viikonlopun yli.

Liisa-myrskyn tuhojen korjaus on loppusuoralla, mutta monilla alueilla vauriot ovat työläitä. Helikopteripartiosta on ollut suuri apu vianpaikannuksessa ja korjaajaryhmät ovat vikojen etsinnän sijaan päässeet suoraan korjaustöihin. Pahimpia tuhot ovat olleet verkkoalueen länsireunalla ja eniten sähköttömiä asiakkaita on tällä hetkellä Kangasniemen seudulla. Tavoitteena on saada palautettua sähköt kaikille keskijänniteverkon vikojen piirissä oleville 500 taloudelle tämän päivän aikana.

Myös pienjänniteverkon vikojen korjaukseen on jo päästy käsiksi.Toivomme asiakkailtamme ilmoituksia, jos sähköt toimivat heikosti tai keskijänniteverkon tilanteen normalisoiduttua sähköt eivät ole palautuneet. Pienjänniteverkon alueella olevista vioista ei saada yhtä tarkkaa kuvaa kuin keskijänniteverkon häiriöistä. Paikoitellen toimitaan siis asiakkaiden ilmoituksien varassa. Ilmoituksia vikapaikoista voi jättää meille vikailmoituslomakkeella. Häiriökartta osoittaa, mikä on keskijänniteverkon vikatilanne.

Myös viikonlopuksi ennustettu myräkkää – jatkamme korotettua varallaoloa

Lauantai-illaksi ennusteet povaavat uutta puuskarintamaa, joka kulkee itä-länsi suunnassa Järvi-Suomen Energian verkkoalueen yli noin lauantai klo 20 – sunnuntai klo 04 välisenä aikana. Pääosin voimakkaimpien puuskien on ennustettu tuolloin olevan noin 18 m/s, mutta pienialaisesti hetkellisiä puuskia voi yltää myös 20 m/s lukemiin. Yksittäisiä vikoja voi siis tulla koko verkkoalueella mutta suurempia vaikutuksia ei ole odotettavissa.

Tämän ennusteen ja Liisa-myrskyn jäämien yhteisvaikutuksesta asentajavarallaoloa on lisätty viikonlopuksi koko verkkoalueella. Myös käyttökeskus on kohotetussa valmiudessa viikonlopun yli ja asiakaspalvelu on varautunut tavanomaista vilkkaampaan viikonloppuun. Näin ollen korotettua keltaista valmiustilaa jatketaan viikonlopun yli.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi