Naisjärjestöjen Keskusliitto ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry painottavat, että tasa-arvoa edistetään parhaiten yhteisenä rintamana ketään syrjimättä. Nyt Pride-viikolla koemme erityisen tärkeänä sen, että transihmisten perusoikeudet tunnistetaan ihmisoikeuskysymyksinä.

Kannamme huolta laajemmasta liikehdinnästä, joka pyrkii edistämään syrjiviä, vihamielisiä asenteita sukupuolivähemmistöjä kohtaan ja kieltämään sukupuolen moninaisuuden. Naisten moninaisuus ei ole uhka, vaan voimavara.

Naisjärjestöjen Keskusliitto ja NYTKIS ry tukevat Oikeus olla -kansalaisaloitetta.

Peräänkuulutamme itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen perustuu omalle ilmoitukselle lääketieteellisen prosessin sijaan, ei vaadi todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä ja on mahdollista myös alle 18-vuotiaille. Voimassa oleva laki loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, ja jättää huomiotta transnuoret.

Vaadimme sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeuksien turvaamista ja toimimme kaikkien naisiksi ja tytöiksi identifioituvien puolesta, juridisesta sukupuolesta riippumatta. Erityisen huolestuneita olemme transihmisiin kohdistuvasta väkivallasta, ja pidämme tärkeänä, että sukupuolen moninaisuus huomioidaan väkivallan kokijoille tarkoitetuissa palveluissa. On tärkeää, että myös henkinen väkivalta, kuten vihapuhe, tunnistetaan osana naisiin ja erityisesti vähemmistöihin kuuluviin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Ihmisoikeudet kuuluvat vuoden jokaiselle viikolle – sitoudumme edistämään sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia toiminnassamme.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöt Yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi