Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen ja Naton transformaatiokomentaja, kenraali Philippe Lavigne allekirjoittivat 12. kesäkuuta 2023 yhteisen julkilausuman sotilaallisen liittymisprosessin päättämisestä.

Julkilausuman allekirjoitustilaisuus järjestettiin Presidentinlinnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimänä. Presidentti Niinistö avasi tilaisuuden, ja Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen sekä Naton transformaatiokomentaja, kenraali Philippe Lavigne pitivät lyhyet puheenvuorot.

Kenraali Kivinen painotti pitämässään puheenvuorossa Suomen vahvaa sitoutumista jäsenvaltion velvoitteisiin.

– Nato on rakennettu muskettisoturiperiaatteelle: yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta. Me suomalaiset ymmärrämme tämän hyvin ja olemme sitoutuneet täyttämään omat velvoitteemme, Kivinen sanoo.

Kenraali Lavigne korosti omassa puheenvuorossaan Suomen tärkeää merkitystä Natolle.

– Suomen liittyminen Natoon on merkittävä muutos, suuri panos yhteiseen puolustukseemme ja ratkaiseva askel kohti vakauden palauttamista Eurooppaan.

Puolustusvoimien yhteensovittamista Naton kanssa on toteutettu heinäkuusta 2022 alkaen sotilaallisessa liittymisprosessissa, jonka päämääränä on ollut mahdollistaa Puolustusvoimien osallistuminen Naton toimintaan muiden jäsenvaltioiden asevoimien tapaan. Vaikka muodollinen vaihe päättyy, sotilaallista yhteensovittamista Naton kanssa jatketaan vielä vuosia prosessin päättymisen jälkeen.

Helsingissä 12. kesäkuuta allekirjoitettu julkilausuma kokonaisuudessaan:

Suomen tasavallasta tuli Pohjois-Atlantin liiton (NATO) jäsen 4. huhtikuuta 2023. Jäsenyys lisää euroatlanttisen alueen vakautta ja turvallisuutta. Liittokunnan jäsenenä Suomen tasavalta aloitti viimeisen yhteensovittamisvaiheen.

Päätavoitteet olivat Suomen Puolustusvoimien yhteensovittaminen Naton komento- ja joukkorakenteisiin, ja sen takaaminen, että Puolustusvoimat kykenee osallistumaan liittokunnan operaatioihin ja tehtäviin Naton periaatteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi luotiin kansallisen yhteensovittamisen suunnitelma ja sitä täydentävä transformaatiojohtoportaan johtoesikunnan (HQ SACT) luoma Naton tukisuunnitelma. Suunnitelmat ja niiden toteutus tehtiin tiiviissä yhteistyössä operaatiojohtoportaan johtoesikunnan (SHAPE), yhteisoperaatiojohtoportaiden ja liittokunnan puolustushaarajohtoportaiden kanssa. Virallinen yhteensovittamisvaihe on nyt saatu onnistuneesti päätökseen ja Suomen Puolustusvoimat tulee ylläpitämään sovitut suorituskyvyt.

Vahvistamme Suomen Puolustusvoimien saavuttaneen yhteensovittamisvaiheen tavoitteet ja julistamme tänään, 12. kesäkuuta 2023, yhteensovittamisvaiheen virallisesti päättyneeksi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä sotilaallisesta liittymisprosessista

Peru tilaus

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi