Onnettomuustutkintakeskus on saanut valmiiksi tutkinnan vuoden 2021 aikana sattuneista tapaturmaisista hukkumisista. Tutkintaryhmän määritelmän mukaisia tapaturmaisia hukkumisia sattui vuoden 2021 seurantajaksolla yhteensä 165.

Hukkumisten määrä on viime vuosikymmeninä vähentynyt. Silti määrä on merkittävä, eivätkä hukkumiset ole vähentyneet yhtä paljon kuin tieliikennekuolemat. Väkilukuun suhteutettuna hukkumisia tapahtuu Suomessa kaksi kertaa enemmän kuin Ruotsissa ja Norjassa.

Tutkinnan seurauksena voidaan todeta, että tapaturmaiset hukkumiset painottuvat iäkkäisiin. Puolet hukkuneista oli yli 67-vuotiaita. Päihtymisellä oli merkitystä yli 40 prosentissa tapauksista. Lisäksi sydänsairauksien voidaan todeta vaikuttaneen tapaturmaisten hukkumisten määrään. Sydänsairauksien osatekijän kohdalla pyrimme ottamaan tutkinnassa huomioon sen, olisivatko oireet johtaneet kuolemaan myös muualla kuin vedessä”, toteaa tutkinnanjohtaja Kai Valonen.

Yleisesti vaikuttaa siltä, että hukkumisalttius syntyy vuosien aikana omaksuttujen elin- ja toimintatapojen seurauksena eikä niinkään tietyssä tilanteessa tehdyn huonon valinnan vuoksi.

Tutkinnan perusteella kansalaisille on seuraavat ohjeet:

1. Elä terveellisesti

2. Tunnista omat ja läheisten terveysongelmat ja ikääntyminen sekä ota ne toiminnassa huomioon

3. Huolehdi, että lähellä on auttamiskykyinen henkilö

4. Hanki tukeva CE-merkitty vene

5. Rakenna ranta ja laituri turvalliseksi

6. Ota jo nuorella iällä tavaksi käyttää pelastusliivejä

7. Älä mene päihtyneenä veteen tai veden äärelle

8. Tiedä jään paksuus.

Tutkinnan perusteella annetut suositukset kohdennetaan yleisesti vesiturvallisuuteen vaikuttaville tahoille, joita pyydetään tarkistamaan tutkinnan tulosten pohjalta tekemänsä työn kohdennukset ja sisällön. Lisäksi vesiturvallisuustyötä tekevien tahojen työn painopisteet, työnjako, rahoitus ja jatkuvuus tulisi selvittää, sekä varmistaa, että kokonaisuus vastaa tässä tutkinnassa esitettyjä ongelmia. Onnettomuustutkintakeskus toistaa myös aiemman teematutkinnan suositukset, joilla voidaan edelleen tukea turvallisuuskehitystä.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi