Kuva: Matti Immonen/UPM

Paperiliitto on irtisanonut UPM Pulp-, UPM Communication Papers-, UPM Specialty Papers-, UPM Raflatac- ja UPM Biofuels -liiketoimintojen kanssa solmimansa työehtosopimukset päättymään kesken sopimuskauden 21. tai 22.4.2024 sopimuksesta riippuen.

”Paperiliiton päätös irtisanoa työehtosopimukset kesken sopimuskauden on valitettava. Toivoimme, että palkankorotuksista ja tuottavuusparannuksista olisi voitu keskustella rakentavasti myös ilman sopimusten irtisanomista. Haluamme löytää kaikkia hyödyttäviä ratkaisuja ilman tarpeettoman epävarmuuden luomista”, UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

UPM:n liiketoiminnot ja Paperiliitto ovat käyneet neuvotteluita sopimuskauden kahta viimeistä vuotta koskien. Neuvotteluissa on toistaiseksi käyty läpi osapuolten tavoitteita. Liiketoimintojen toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi sen jälkeen, kun sopimukset solmittiin vuonna 2022. UPM pitää tärkeänä, että palkankorotukset määritellään suhteessa yhdessä sovittaviin tuottavuusparannuksiin.

”UPM haluaa palkita hyvistä työsuorituksista. Kilpailukyky on keskeistä UPM:n liiketoimintojen tulevaisuuden kannalta ja sen jatkuva vahvistaminen on kaikkien yhteinen etu”, Hollmén jatkaa.

Neuvotteluita Paperiliiton kanssa jatketaan mahdollisimman pian. Työehtosopimusten irtisanominen ei siis tarkoita neuvotteluiden päättymistä.

Käynnissä olevat poliittiset lakot esimerkiksi satamissa eivät liity UPM:n ja Paperiliiton välisiin työehtosopimusneuvotteluihin. Lakot ovat erittäin valitettavia, ja UPM joutuu kärsimään niiden heijastusvaikutuksista.

Paperiliitto: UPM:n tes-neuvottelut koskevat kokonaisuutta

Tes-neuvottelut Paperiliiton ja UPM:n välillä jatkuvat koko sopimuksesta, ei vain palkoista.

Paperiliitto aloittaa neuvottelut UPM:n liiketoimintojen kanssa työehtosopimuksista kokonaisuudessaan. Koska Paperiliitto ei edennyt tavoitteensa mukaisesti palkantarkistusneuvotteluissa, liitto sanoi irti voimassa olevat työehtosopimukset keskiviikkona 13. maaliskuuta. Työehtosopimusten irtisanominen ei tarkoita, että neuvottelut olisivat katkenneet.

Paperiliiton ja UPM:n liiketoimintojen keväällä 2022 hyväksymä työehtosopimus tehtiin valtakunnansovittelijan sovintoesityksen pohjalta. Sen mukaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden jälkeen neuvotellaan palkoista, mutta UPM:n liiketoiminnoilla oli laajemmat tavoitteet. Työehtosopimukset olivat sanottavissa irti tänä keväänä kesken nelivuotisen kauden, jos sopua palkoista ei saada, kuten nyt tapahtui.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi