Havainnekuva Tyks Salon sairaalan uudisrakennuksesta. Arkkitehtiryhmä Reino Koivula

Tyks Salon sairaalan uudistaminen voisi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen esityksen mukaan alkaa ensi vuoden alussa. Sairaanhoitopiiri esittää uudisrakentamista ja peruskorjausta, joiden tuloksena perus- ja erikoissairaanhoito saisi yhteensopivat tilat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 25. toukokuuta Salon sairaalan uudisrakennuksen hankesuunnitelman. Sairaanhoitopiirissä Salon hankesuunnitelma menee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn kesäkuussa.

Kahden uuden osan rakentamista, vanhan purkamista ja korjaamista sisältävä suunnitelma tuo uuden vaiheen sairaanhoitopiirin ja Salon kaupungin rinnakkaiseen elämään sairaalan mäellä.

– Yhteistyömme on hyvin toimivaa, ja tilojen uudistamisella tuomme sairaalan nykypäivään. Valmistaudumme myös tulevaan, sillä uusi Salon sairaala palvelee sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta, mikäli uudistus toteutuu nykyisten lakiesitysten mukaisesti. Saamme Salon sairaalaan yksinkertaisen hallinnon ja suoran hoitopolun perus- ja erikoissairaanhoidon välille, sairaanhoitopiirin johtaja Matti Bergendahl sanoo.

Hankkeen toteutuminen edellyttää nykyisen sopimuksen korvaavaa vuokrasopimusta. Sairaanhoitopiirin hallitus linjasi aiemmin keväällä, että hankkeen eteenpäin viemistä jatketaan siten, että sairaanhoitopiiri investoi koko rakennuksen. Sairaanhoitopiiri omistaa sairaala-alueen tontin. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on, että sairaanhoitopiiri saa solmittua Salon kanssa vuokrasopimuksen perusterveydenhuollon vastuulle tulevista tiloista 30 vuodeksi.

Tyks Salon sairaala tarjoaa jatkossakin yliopistollisen sairaalan palveluita seutukunnan asukkaille ja myös muille sairaanhoitopiirin potilaille.

– Salon sairaala tarjoaa jatkossakin nykymuotoiset laajat erikoisairaanhoidon diagnostiset palvelut, eri erikoisalojen vastaanotot, vuodeosastohoitoa sekä päivystyksen ja ensihoidon. Leikkausvalikoimaan tulee ajan myötä muutoksia, mutta leikkaustoiminta jatkuu. Lähisairaalan leikkauspalvelut painottuvat yhä enemmän kirurgiaan, josta potilas toipuu lyhyellä jälkihoidolla. Nopea kotiutuminen muutenkin on koko ajan kasvussa erikoissairaanhoidossa, sairaalajohtaja Petri Virolainen kuvaa.

Valmista vuonna 2027

Pääosin uudisrakentamista sisältävä suunnitelma jaksottuu kuudelle vuodelle rakentamisen ja purkamisen vaiheistuksen johdosta. Rakentaminen valmistuu arviolta kesällä 2027, jonka jälkeen puretaan vielä loput käytöstä poistuvat osat.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 58,5 miljoonaa euroa. Energian käyttö ratkaistaan mahdollisimman kestävällä tavalla.

– Energian kierrätyksellä ja maalämpöjärjestelmällä saamme tuotettua jopa yli 90 prosenttia lämmityksen ja jäähdytyksen vaatimasta energiasta, hankejohtaja Timo Seppälä kertoo. Ennen lopullista maalämpöratkaisua neuvotellaan vielä paikallisen ekovoimalaitoksen kanssa energiaratkaisusta.

Peruskorjaus ja maanrakennus käyntiin ensi vuonna

Mikäli esitys hyväksytään, sairaanhoitopiiri käyttää vielä tänä vuonna 1,2 miljoonaa euroa hankesuunnitelman toteuttamiseen.

– Ensimmäiseksi on alkamassa sairaalan B-osan pohjakerroksen korjaustyö, joka edellyttää omaa, erillistä rakennuslupaa. Muutostyöt on tarkoitus käynnistää ensi vuoden tammikuussa. Tilojen korjaus on tarpeen, koska niitä tarvitaan rakentamisen edetessä väistötilana, Seppälä kuvaa.

Sairaalantien ja nykyisen sairaalan välisellä tontilla alkaisivat maanrakennustyöt myös jo ensi vuonna. Ensimmäisen, viisikerroksisen uudisosan rakentaminen alkaisi vuoden 2023 alussa.

 

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi