Setan tekemän selvityksen perusteella kunnissa tehdään vain vähän konkreettisia toimenpiteitä, joilla puututtaisiin homo-, bi- ja transnuorten kohtamaan syrjintään kouluissa. 15 suurimman suomalaiskaupungin kouluissa ei pääsääntöisesti ole suunnitelmia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjinnän torjumiseen.

”Homo- ja transnuoret on otettava huomioon koulujen tasa-arvosuunnitelmia tehtäessä ja opettajia koulutettava aktiivisiin toimiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi”, vaatii Setan puheenjohtaja Outi Hannula.

Seta kehottaa tänä syksynä kuntavaaleilla valittavia valtuutettuja ja lautakuntien jäseniä tarttumaan eritoten nuorten asioihin.  Esimerkiksi kouluterveyskyselyn mukaan seksuaalisesti loukkaavaa nimittelyä, kuten homottelua, on kohdannut jopa 40 prosenttia peruskouluikäisistä. Tänään julkaistun Väestöliiton PoikaS-hankkeen raportissa todetaan, että varsinkin 12–14-vuotiaiden poikien keskuudessa homouteen liittyy vihan ja pelon tunteita sekä stereotyyppisiä käsityksiä. Poikien keskuudessa homoja suljetaan yhteisön ulkopuolelle muun muassa puhumalla homoista epäinhimillisenä, alempiarvoisena ja ulkopuolisena joukkona.

Seta vaatii, että koulujen tasa-arvosuunnitelmiin sisällytetään perhemuotojen ja sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

”Kouluissa pitää olla selvät sävelet sille, missä transnuoret voivat vaihtaa vaatteita. Kiusaamisen vastaisessa KiVa-koulu -hankkeessa tulee sitoutua nollatoleranssiin homottelun suhteen”, Outi Hannula listaa kouluilta vaadittavia toimenpiteitä.

Setan selvityksen mukaan 15 suurimman suomalaiskunnan kouluissa opettaja voi kuitenkin avoimesti ilmaista kuuluvansa seksuaalivähemmistöön.

”Vaikuttaa siltä, että kuntatyönantajalla on asenne kohdallaan eikä opettajia haluta pakottaa ”kaappiin”.  Asenteet ovat muuttuneet hyvään suuntaan”, Hannula iloitsee.

Selvityksen toteutti syys–lokakuun vaihteessa Setan nuorisotoimikunta. Vastaukset kerättiin puhelimitse ja sähköpostilla. Vastaajina olivat opetustoimen viranhaltijat ja yksi luottamushenkilö Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Kuopiossa, Kouvolassa, Porissa, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Rovaniemellä.


Poimintoja kartoituksesta:

Onko kunnassanne seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa turvaavaa toimenpideohjelmaa tai vastaavaa?

”Tasa-arvosuunnitelma on tehty ja siinä näitä asioita sivutaan. Ei ole kuitenkaan kovin vahvasti esillä.” Perusopetuspäällikkö

”KiVa on käytössä kyllä, mutta asiaa ei ole huomioitu.” Koulutoimenjohtaja

”Ei ole erillistä ohjelmaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman turvaamisesta, mutta kaupungissa hyväksyttiin pari vuotta sitten tasa-arvosuunnitelma, joka käsittelee tasa-arvoisuutta niin henkilökunnan kuin koulussa opiskelevien osalta. Lisäksi perusopetusta tietenkin ohjaa opetussuunnitelma, jossa huomioidaan myös yhdenvertaisuus ja tasa-arvo.” Opetusjohtaja

Onko opettajia koulutettu kohtaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia oppilaita, työkavereita tai vanhempia? 

”Opettajia ei ole koulutettu kohtaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia oppilaita, työkavereita tai vanhempia.” Palvelutoimenjohtaja

”Kyllä ja ei. Peruskoulutuksessa ei hirveästi. Täydennyskoulutuksessa enemmän. Kouluissa ja koulutuksessa on nykyään kuitenkin eettistä kasvatusta ja sivistynyttä keskustelua. Asenteiden muutos näkyy kouluissa.” Opetus- ja kasvatusjohtaja

Mitä mieltä olet, voisiko kunnassanne peruskoulun opettaja olla avoimesti homo?

”Kyllä perheestä voi puhua. Henkilökuntaan kuuluu seksuaalivähemmistöön kuuluvia.” Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja

”En näe estettä tähän. Jos ajatellaan miten yhteiskunta on muuttunut moniarvoisemmaksi ja avoimemmaksi niin kyllä sen tulisi olla mahdollista – on sitten kunkin opettajan henkilökohtainen asia haluaako hän tuoda seksuaalisen suuntautumisensa koulussa esiin vai ei.” Opetusjohtaja

”Miksi ei?” Perusopetuspäällikkö

Lisätietoa:

Setan kuntavisio: www.seta.fi/kuntavaalit2012

Seta on valtakunnallinen ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka on perustettu vuonna 1974. Setalla on 21 jäsenjärjestöä eri puolilla Suomea. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi