Sorin alueen eli rakenteilla olevan Kansi-Areenan lähialueen katusuunnitelmia hyväksyttiin Tampereen yhdyskuntalautakunnassa tiistaina 25.8.2020. Sorinkadun, Vuolteenkadun ja Kalevantien katusuunnitelmat olivat nähtävillä kesä–heinäkuun vaihteessa, ja niihin tehtiin palautteen perusteella joitakin muutoksia.

Vuolteenkadun ylittävää suojatietä merkintoineen ja sen reunakiviratkaisuja on muutettu vastaamaan uutta tieliikennelakia ja esteettömyyden erityistasoa. Puurivi on säilytetty Sorinaukion kohdalla. Nykyinen bussipysäkin merkki on lisätty Vuolteenkadun eteläreunalle.

Sorinkadun, Vuolteenkadun ja Kalevantien katusuunnitelmat on tehty Kansi-Areenan ja sen eteläkannen liikennejärjestelyjä varten. Suunnittelualue rajautuu Sorinaukioon, Tampereen ortodoksiseen kirkkoon ja Tulli Business Parkiin, Hatanpään valtatiehen, Kanslerinrinteeseen sekä rakenteilla olevaan eteläkanteen, Technopolis-rakennukseen ja Tampereen valtatiehen.

Suunnittelualue on hitaan liikkumisen aluetta, jossa liikenneympäristöä pyritään kehittämään kävelyn ehdoilla. Pyöräilyn pääreitti kulkee Vuolteenkadun ja Kalevantien kautta.

Vuolteenkadun katusuunnitelma koskee 145 metrin osuutta Hatanpään valtatieltä Rautatienkadulle. Kadun nelikaistainen ajorata on asfalttipäällysteinen. Viherkaistan ja välikaistan takana kulkee pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätie on kaksisuuntainen, ja se päällystetään punasävyisellä asfaltilla.

Kalevantien katusuunnitelma koskee 200 metrin osuutta Rautatienkadulta Kanslerinrinteeseen. Ajorata on pääosin yksi- tai kaksikaistainen. Kadun eteläreunalle välikaistan taakse tulee eroteltu pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätie päällystetään punasävyisellä asfaltilla. Kadun pohjoispuolella kulkee yhdistetty kevyen liikenteen väylä.

Sorinkadun suunnitelma koskee koko katua. Kadun ajorata on asfalttipäällysteinen. Vuolteenkadun liittymässä ja tulevan Kansikujan liittymässä on korotetut suojatiet. Kadun varteen on tulossa pysäköintipaikkoja myös pyörille ja busseille.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi