Translakiin tulee tehdä kokonaisuudistus, jossa huomioidaan myös alaikäisten asema. Sukupuolen määrittelyn on perustuttava omaan ilmoitukseen ja tämän tulee koskea myös alaikäisiä.
”Vastenmielisintä on, kun päättäjät pelottelevat, että sukupuolen itsemäärittelyoikeus johtaisi siihen, että nuorille tehtäisiin peruuttamattomia kirurgisia operaatioita ihan vaan hetken huumassa – mitä se ei tietenkään tarkoita”, sanoo Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja Fatim Diarra.
”Tämä kuvastaa mielestäni ylenkatsovaa ja täysin ymmärtämätöntä suhtautumista jokaisen meidän oikeuteen olla oma itsensä. Tuollainen asenne ei ole vain takapajuista, se on myös vaarallista. Se lisää jo valmiiksi marginalisoitujen ihmisten syrjintää.”
Naisasialiitto Unioni on allekirjoittanut translain pikaista ja kokonaisvaltaista uudistusta puoltavan kannanoton yhdessä 74:n muun järjestön kanssa. Kannanotossa linjataan:
“Hallituksen tulisikin arvioida uudelleen alaikäisten asema lakiuudistuksessa. Sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen jopa vuosilla heikentää transnuorten hyvinvointia huomattavasti. Mahdollisuus saada oikean sukupuolen mukaiset henkilöpaperit viivytyksettä helpottaisi lukuisten transnuorten elämää, vähentäisi syrjintää ja parantaisi nuorten hyvinvointia. Sukupuolen vahvistaminen alaikäisenä on mahdollista muun muassa Norjassa, Irlannissa ja Maltalla. Uusi nimilaki on jo vahvistanut alaikäisten oikeuksia, sillä 15-vuotiaasta alkaen etunimen voi muuttaa toisen sukupuolen mukaiseksi. Sukupuolen vahvistamista koskevan lain olisi luontevaa olla linjassa tämän kanssa.”

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi