Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet 

Afganistanin ihmisoikeustilanne on heikentynyt nopeasti äärijärjestö Talebanin kaapattua vallan koko maassa. Naisjärjestöjen Keskusliitto kiirehtii Suomea ryhtymään kaikkiin toimiin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa tukeakseen Afganistanin naisia, tyttöjä ja kaikkia naisten oikeuksien puolustajia.

“Nyt Suomen arvot punnitaan. Meidän tulee nopeasti hakea keinoja turvata naisten terveys ja oikeudet Afganistanissa tämän kriisin aikana. Ne naisihmisoikeusaktivistit, toimittajat, tutkijat ja kansalaisjärjestöaktiivit, jotka oman terveytensä ja henkensä uhalla ovat rakentaneet demokratiaa ja tasa-arvoa, ovat nyt erityisessä vaarassa. On äärimmäisen tärkeää, että EU ja kansainvälinen yhteisö löytävät keinot heidän saamiseksi turvaan”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet painottaa.

Kesällä Generation Equality Forumissa maailman johtajat julistivat sitoutumisensa tasa-arvon edistämiseen. Afganistanin tilanne testaa tämän lupauksen täyttymisen käytännössä. Afganistanissa on jo valmiiksi suurin sukupuolten välinen ero Maailman talousfoorumin Global Gender Gap -indeksillä mitattuna.

“Suomi on ihmisoikeussopimuksissa sitoutunut antamaan kansainvälistä suojelua vainon kohteille, ja nyt Afganistanin naisaktivistit tarvitsevat sanojemme lisäksi myös tekoja. Meidän on tuettava kansainvälisten järjestöjen työtä paikan päällä sekä löydettävä keinoja saada aktivistit kansainvälisen suojelun piiriin. Suomessa elävien afganistanilaisten on saatava perheensä nopeasti turvaan. Myös Suomen on kannettava tästä vastuuta”, vaatii Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliiton mielestä Suomen on aika sitoutua feministiseen ulkopolitiikkaan. Systemaattinen tasa-arvon edistäminen läpileikkaavasti kehitys-, ulko-ja turvallisuuspolitiikassa auttaa varmistamaan, että Suomella onkonkreettiset keinot valmiina toimia akuuteissa kriiseissä tasa-arvon edistämiseksi. Kriisien hoitamisen lisäksi Suomen jatkuvalla työllä on merkittävä rooli rauhanrakennuksessa, kestävien yhteiskuntien luomisessa ja kansalaisyhteiskuntien tukemisessa.

Allekirjoittajat:

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry yhdessä 53 jäsenjärjestönsä kanssa:

African Care ry
Aktiivinen synnytys ry
Business and Professional Women Finland (BPW) ry
Demarinaiset ry
Eurooppanaiset ry
Exit – pois prostituutiosta ry
Finlands Svenska Marthaförbund rf
Gynekologinen potilasjärjestö Korento ry
Kalevalaisten Naisten Liitto ry
Kokoomuksen Naisten Liitto ry
Kuurojen Liitto ry
Käkisalmen Kaupungin Rouvasväen Yhdistys ry
Lyömätön Linja Espoossa ry
Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
Marttaliitto ry
Monaliiku – Monikansallisten naisten hyvinvointi ja liikunta ry
Monika-Naiset liitto ry
Mothers in Business MiB ry
Naisagronomit ry
Naisjuristit – Kvinnliga Jurister ry
Naistenkartano ry
Naisten Linja Suomessa ry
Naisteologit ry – Kvinnliga Teologer rf
Naistoimittajat ry
Nicehearts ry
Plan International Suomi
Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys – Rusetti ry
Soroptimist International Finland
Suomalainen Naisliitto ry
Suomen Akateemisten Naisten Liitto – Finlands Kvinnliga Akademikers Förbund ry
Suomen Delta Kappa Gamma -yhdistys ry
Suomen Keskustanaiset ry
Suomen Kosmetologien Yhdistys ry
Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Naiset ry
Suomen Kätilöliitto ry
Suomen Naislääkäriyhdistys ry
Suomen Naisyhdistys ry
Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten Liitto ry
Suomen sairaanhoitajaliitto ry
Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry
Suomen Voimisteluliitto ry
Suomen Yrittäjänaiset ry
Svenska Kvinnoförbundet rf
Syömishäiriöliitto – SYLI ry
Tunne rintasi ry
UN Women Suomi ry
Vaikuttajaverkosto WoMan ry
Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto ry
Vihreät Naiset ry
We in Games Finland ry
Women in Mining Suomi ry
Zonta International Piiri 20 ry

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi