Taide-esineiden kuljetukset poistuvat Suomesta Vaalimaan kautta lauantaina 9.4. 2022 noin kello 15. Tulli pysäytti Vaalimaalla 1.-2.4.2022 kolme Venäjälle matkalla ollutta kuljetusta. Kuljetukset sisälsivät taidemaalauksia ja veistoksia.

Taide-esineiden kuljetukset poistuvat Suomesta Vaalimaan kautta lauantaina 9.4. 2022 noin kello 15. Tulli pysäytti Vaalimaalla 1.-2.4.2022 kolme Venäjälle matkalla ollutta kuljetusta. Kuljetukset sisälsivät taidemaalauksia ja veistoksia. Kuva: TULLI

Tullin viime viikonloppuna Vaalimaalla pysäyttämät taidekuljetukset poistuivat maasta tänään 9.4.2022 noin klo 15. Ulkoministeriö myönsi taidekuljetuksille poikkeusluvan EU:n taide-esineitä koskeneen pakoteasetuksen muutoksen jälkeen. Tullin esitutkinta tapauksesta on edennyt siten, ettei taide-esineitä tarvita enää esitutkinnassa todisteena. Ulkoministeriön myöntämän poikkeusluvan jälkeen taide-esineiden luovuttamiselle pois maasta ei myöskään ollut enää esteitä.

Euroopan Unioni on asettanut Venäjälle laajoja pakotteita Ukrainaan hyökkäämisen vuoksi. Tullin tehtäviin toimeenpanevana viranomaisena kuuluu yhdessä EU-tasolla sovittujen tavarapakotteiden valvonta. Tulli pysäytti voimassa olleen pakoteasetuksen mukaisesti kolme Venäjälle matkalla ollutta taidekuljetusta Vaalimaalla 1.-2.4.2022. Kuorma-autot kuljettivat taide-esineitä, jotka olivat tulossa Italiasta ja Japanista Suomen kautta Venäjälle. Taideteokset ovat olleet Suomessa varastoituina teosten arvo, ominaisuudet ja turvallisuus täysmääräisesti huomioiden.

EU päätti yhteisesti pakoteasetuksen (2022/428) taide-esineitä koskevan kohdan muuttamisesta. Muutos tuli voimaan 9.4.2022 ja se mahdollistaa pakotteiden alaisten taide-esineiden siirtämisen museoiden välisessä kuljetuksessa toimivaltaisen viranomaisen eli Suomessa ulkoministeriön poikkeusluvalla.

Tullilla on käynnissä esitutkinta tapauksesta. Esitutkinta on edennyt siten, ettei taide-esineitä tarvita enää esitutkinnassa todisteena. Ulkoministeriön myöntämän poikkeusluvan jälkeen taide-esineiden luovuttamiselle pois maasta ei myöskään ollut enää esteitä.

–  Tehtävänämme on valvoa kaikkea rajat ylittävää tavaraliikennettä sekä niihin liittyviä pakotteita ja toimintamme perustana on aina voimassa oleva lainsäädäntö, tässä tapauksessa yhdessä EU-tasolla sovitun pakoteasetuksen viime yönä voimaan tullut muutos sekä ulkoministeriön myöntämä poikkeuslupa, kertoo valvontaosaston johtaja Sami Rakshit.

Tapauksen esitutkintaa jatketaan normaalisti, sillä pysäyttämishetkellä voimassa olleen EU:n pakoteasetuksen mukaan Tullin oli pysäytettävä kiellon piiriin kuuluvat tavarat ja suoritettava tarvittaessa esitutkinta. Esitutkinta jatkuu mm. kansainvälisellä viranomaistyöllä.

Taide-esineitä on käsitelty jokaisessa vaiheessa tarkasti museoalan ammattilaisten ohjeiden mukaisesti.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi