Itä-Suomen yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka pelaajan edeltävän päivän pelimenestys ennustaa sitä, milloin ravivedonlyöjä palaa seuraavan kerran pelaamaan. Tutkimuksessa havaittiin, että tappiollinen edellinen pelipäivä ennustaa pelaajan pysyvän noin neljänneksen kauemmin poissa totoamisesta verrattuna tilanteeseen, jos edellinen pelipäivä olisi jäänyt voitolle tai omilleen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että edellisen pelipäivän suuret euromääräiset voitot tai tappiot eivät ennusta seuraavaa pelikertaa.

– Tyypillinen totopelaaja näyttää itse rajoittavan pelaamistaan edeltävän pelimenestyksen mukaan.  Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että rahapelaajat pyrkivät pienentämään panoksiaan tappioiden jälkeen. Nyt pystyimme osoittamaan, että tyypillinen pelaaja pysyy poissa pelaamisesta kauemmin häviöiden jälkeen, nuorempi tutkija Tuomo Kainulainen sanoo.

Journal of Gambling Studies -lehdessä ilmestyneessä tutkimuksessa hyödynnettiin yksilötasoista pelidataa. Tutkimuksessa seurattiin yli 9 000 suomalaisen totopelaajan pelikäyttäytymistä peliyhtiö Fintoton verkkopeleissä elokuussa 2012.

Naisten ja miesten pelikäyttäytymisessä ei eroa tappiopäivän jälkeen

Tyypillinen ravivedonlyöjä oli 51-vuotias kaupungissa asuva mies, joka pelasi totoa noin neljän päivän välein. Pelatessaan hänen keskimääräinen päiväpanoksensa ravipeleihin oli vajaa 50 euroa ja keskimääräinen päivittäinen nettotappio 10 euroa.

Tutkimuksessa myös selvitettiin, suhtautuivatko aineiston erilaiset pelaajaryhmät tappiolliseen pelipäivään eri tavoin. Tätä selvitettiin tarkastelemalla analyysissa mukana olleiden yksilöiden ominaisuuksien, kuten iän ja sukupuolen, sekä tappiollisen pelipäivän yhteyttä seuraavaan pelikertaan. Tutkimuksessa havaittiin, että kokemattomammat pelaajat todennäköisesti siirtävät seuraavaa pelikertaa kauemmaksi tappiollisen pelipäivän jälkeen kuin kokeneet ravivedonlyöjät.

– Vaikka naiset pelaavat totoa hieman harvemmin kuin miehet, naisten ja miesten suhtautuminen edelliseen tappiolliseen pelipäivään ei poikennut toisistaan, Kainulainen kertoo.

Tutkimuksessa havaittiin joitakin eroja eri pelaajaryhmien suhtautumisessa edeltävään tappiolliseen pelipäivään, mutta nämä erot olivat hyvin pieniä. Tutkimuksen perusteella yksilön ominaisuuksista riippumatta pelaajat pysyvätkin todennäköisesti kauemmin poissa totoamisesta tappiollisen pelipäivän jälkeen.

Tutkimusartikkeli:

Tuomo Kainulainen. Does Losing on a Previous Betting Day Predict How Long it Takes to Return to the Next Session of Online Horse Race Betting?  Journal of Gambling Studies. 2020. https://doi.org/10.1007/s10899-020-09974-x

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi