Kuva: Suvi Sillanpää JHL

SAK kertoi tiistaina tiedotustilaisuudessaan, miten se on viime viikkoina yrittänyt hakea neuvotteluyhteyttä hallituksen kanssa. Tämä ei ole tuottanut tulosta, vaan hallitus on ilmoittanut, ettei aio luopua miltään osin suunnitelmastaan.

– Olemme olleet valmiita neuvottelemaan isoista, meille tärkeistä periaatekysymyksistä hallituksen tavoitteiden suuntaisesti. Edes näin merkittävät vastaantulot eivät ole herättäneet heissä vastakaikua, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo.

Tämän vuoksi SAK:laiset ammattiliitot aloittavat poliittiset lakot maanantaina 11. maaliskuuta lähtien ja ne kestävät tässä vaiheessa kaksi viikkoa. Liitot ilmoittavat lakon piirissä olevat kohteet noudattamiensa ilmoitusvelvollisuuksien mukaisesti.

– Haluamme varmistaa, ettei toimista ole haittaa terveydelle tai turvallisuudelle. Olen ollut yhteydessä Huoltovarmuuskeskukseen ja pyytänyt olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä, jos ongelmia ilmenee. Tämä koskee myös muita viranomaisia.

Lakoissa ovat mukana Teollisuusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Sähköliitto, Rakennusliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM. Myös muut SAK:laiset liitot osoittavat solidaarisuutta osallistumalla taloudelliseen taakanjakoon. Muista mahdollisista tukitoimista liitot ilmoittavat erikseen.

Toimet kohdistuvat vientiin ja tuontiin satamissa ja raiteilla. Mukana on myös suuria teollisuuslaitoksia sekä jakeluterminaaleja. Avainalojen lakkojen piirissä on noin 7 000 työntekijää.

Liitot ovat valmiita keskeyttämään lakkojen valmistelun ja lakot, jos hallituksella on valmiutta pehmentää ja tasapainottaa heikennysesityksiään.

SAK teetti Verianilla tekstiviestikyselyn SAK:laisten ammattiliittojen jäsenillä satunnaisotannalla muutama viikko sitten. Siinä kysyttiin, kannattaako vastaaja työelämän heikennyksiä vastustavien lakkojen järjestämistä. Vastaajia oli 7 598 ja heistä 81 prosenttia vastasi kannattavansa lakkojen järjestämistä. 15 prosenttia ei kannattanut ja 4 prosenttia ei osannut sanoa.

– Me teemme tämän puolustaaksemme kaikkien työntekijöiden etuja ja oikeuksia, mutta haluamme samalla varmistaa, että suomalainen työelämä on reilu ja tasapuolinen myös tuleville sukupolville. Sellainen, jossa työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa omiin työehtoihin ja työoloihin sekä neuvotella ja sopia niistä, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa.

JHL mukana vientialojen lakossa, satamiin ja rautateiden tavarakuljetuksiin kahden viikon työnseisaus

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on mukana 11. maaliskuuta alkavissa lakoissa, jotka pysäyttävät Suomen viennin kahdeksi viikoksi. JHL tukee myös rahallisesti muita ammattiliittoja, joiden jäsenet osallistuvat lakkoon.

Useat SAK:n ammattiliitot ilmoittivat keskiviikkona 6. maaliskuuta laajoista lakoista, jotka pysäyttävät Suomen viennin 11. maaliskuuta. Hallitus on itse aiheuttanut lakot jääräpäisellä heikennyspolitiikallaan, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström muistuttaa.

– Hallitus ajaa kovia leikkauksia sosiaaliturvaan ja työntekijöiden oikeuksiin. Lakiesitykset hyödyttävät voimakkaasti työnantajia. Kunnollisia neuvotteluita uudistuksista ei ole käyty missään vaiheessa. JHL on valmis neuvottelemaan työelämän uudistuksista, mutta yksipuoliseen saneluun emme taivu.

Lakossa on mukana ammattiliitto noin tuhat ammattiliitto JHL:n jäsentä. JHL:n lakot vaikuttavat rautateiden tavaraliikenteeseen ja lukuisien satamien toimintaan eri puolilla Suomea. Lista kaikista lakkokohteista on tiedotteen lopussa ja liitteenä. Lakkojen ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Lakoilla ei haluta myöskään vaarantaa Suomen huoltovarmuutta.

Ammattiliitto JHL tukee rahallisesti muita ammattiliittoja, joiden jäseniä on lakossa suuri määrä.

– Työehtojen puolustaminen on koko ammattiyhdistysliikkeen yhteinen asia. Haluamme osoittaa tukemme kaikille työntekijöille, jotka ovat mukana lakossa, Ekström korostaa.

Hallituksen leikkuri on jo iskenyt muun muassa asumistukiin ja työttömyysturvaan. Sosiaaliturvan muutokset lisäävät eriarvoisuutta ja vaikuttavat voimakkaasti niihin, jotka ovat jo nyt pienituloisia. Osa leikkauksista kertyy samoille ihmisille, eli he menettävät rahaa useiden tukien leikkauksista.

Hallituksen tavoitteena on myös horjuttaa työehtosopimusten yleissitovuutta, kyseenalaistaa luottamusmiesten asemaa ja rajoittaa työntekijöiden lakko-oikeutta. Muutoksia perustellaan talousnäkymien ja työllisyyden parantamisella. Todellisuudessa esimerkiksi tukilakkojen rajoittamiselle ei ole laskettu työllisyysvaikutuksia.

Yksi hallituksen tavoitteista on sitoa kaikkien alojen palkankorotukset niin kutsuttuun vientimalliin. Se tarkoittaisi, että mikään ala ei käytännössä voisi saada suurempia korotuksia kuin vientiteollisuuden alat. Tästä ei voitaisi sopia toisin edes valtakunnansovittelijan johdolla.

Miesten ja naisten palkkaerot ovat Suomessa jo nyt suurempia kuin EU-maissa keskimäärin, Ekström muistuttaa.

– Emme voi hyväksyä mallia, joka juurruttaisi palkkaerot Suomeen ikiajoiksi. Esimerkiksi varhaiskasvatus ja vanhustenhoito kärsivät jo nyt työvoimapulasta. Niiden vetovoima kärsii entisestään, jos palkkaeroja ei korjata.

AKT vaatii hallitukselta suunnanmuutosta työelämäratkaisuihin

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n ahtaajat ja osa muita satamiin liittyviä työntekijäryhmiä on mukana kaksi viikkoa kestävässä poliittisessa lakossa 11.3. -24.3. Lakko tulee sulkemaan satamien tavaraliikenteen, henkilöliikenne toimii normaalisti. Lakkoon päädyttiin, koska hallitus ei suostu kuulemaan työntekijöitä.

–    Pahoittelemme lakoista aiheutunutta vaivaa ja harmia. Kuitenkin tämä on hyvin pientä suhteessa siihen, mitä on tulossa hallituksen puolelta. AKT tuntee vastuunsa vahvana suomalaisena työntekijäjärjestönä, ja siksi käyttää voimaansa vastustaakseen hallituksen politiikkaa, jonka tarkoituksena on heikentää laajasti sekä nykyisten että kaikkien tulevien sukupolvien oikeuksia työelämässä ja yhteiskunnassa, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

Työtaistelun syynä ovat Suomen hallituksen ajamat työelämän heikennysesitykset. Työtaistelulla puolustetaan jokaisen työntekijän työelämäoikeuksia. Työtaistelua ei kohdenneta työnantajaan tai voimassa olevaan työehtosopimukseen.

–    Kiitämme kansalaisten tuesta. Nyt sitä todellakin tarvitaan. Ratkaisun avaimet ovat pääministeri Orpolla, Ismo Kokko sanoo.

Hallitusohjelmalla rajoitetaan esimerkiksi oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin. Tukilakoissa olennaista on vahvojen alojen mahdollisuus tukea muita heikompia aloja. Poliittiset lakot ovat osa demokratiaa.

Paikallisen sopimisen laajentaminen hallitusohjelmassa ehdotetulla tavalla uhkaa työehtosopimusten yleissitovuutta ja luottamusmiehen asemaa. Todennäköinen lopputulos on halpatyön kasvu Suomessa.

AKT:n ilmoittama työtaistelu koskee Viking Linen rahdinkäsittelytehtäviä Helsingin ja Turun satamissa. Työnseisaus alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 06.00 ja koskee vetomestarinkuljettajia, liikenteenohjaajia ja rekkaselvittäjiä.

Toiseksi työtaistelu koskee AKT:n säiliöauto- ja öljytuotealalla Neste Oyj:n varastojen operaattoreita. Työnseisauksen aikana ei tehdä maanantaista 11.3.2024 klo 06.00 maanantaihin 25.3.2024 klo 06.00 välisenä aikana alkavia työvuoroja.

Kolmanneksi työtaistelu koskee ahtausalan työtehtäviä alihankintatöineen AKT:n ilmoittamissa yrityksissä. Ahtausalalla työnseisaus alkaa maanantaina 11.3.2024 klo 06.00 ja päättyy maanantaina 25.3.2024 klo 06.00.

Työtaistelun ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Myös huoltovarmuus turvataan.

Lakon piirissä olevat yritykset on listattu AKT:n nettisivuilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi