Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoitukset vaihdetaan kaikkialla lokakuun 31. päivään mennessä. Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan 30.10. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

Alennettujen nopeusrajoitusten avulla pienennetään pimeyden, hirvieläinten, märkien tienpintojen ja talviajan liukkaiden kelien aiheuttamaa kohonnutta onnettomuusriskiä ja lievennetään onnettomuuksien seuraamuksia. Talvinopeusrajoitusten on todettu vähentävän erityisesti vakavia onnettomuuksia.

Liikenneturvallisuuden lisäksi myös ympäristönäkökohdat puoltavat talvinopeusrajoitusten alentamista. Alhaisemmilla ajonopeuksilla ajettaessa polttoaineen kulutus ja pakokaasupäästöt pienenevät. Samalla myös rengasmelu ja päällysteen kuluminen vähenevät.

Rajoituksissa noudatetaan viimevuotista käytäntöä

Uudenmaan  ELY-keskuksen ainoa muutos edellisiin talviin nähden on valtatiellä 5 Lusin varalaskupaikan nopeusrajoituksen pitäminen 100 km/h:ssa. Kuten aiemminkin, 120 km/h nopeudet alennetaan talveksi 100 km/h ja kesäaikaiset 100 km/h nopeudet rajoitetaan 80 km/h.

Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 km/h. Etelä-Suomen muilla pääteillä on talvella pääsääntöisesti 80 km/h nopeusrajoitus, mikäli ajosuuntia ei ole erotettu keskikaiteilla tai välikaistalla. Joillakin onnettomuuksille alttiilla tieosuuksilla, joiden rajoitus on kesällä 80 km/h, nopeutta alennetaan talviajaksi. Esimerkiksi sellaisilla kapeilla teillä, joilla on runsaasti raskasta liikennettä ja paljon tienvarsiasutusta, nopeus voidaan asettaa 70 km/h.

Tiejaksot, joilla 100 km/h -rajoitus säilyy myös talvikaudella (moottoriteiden lisäksi):

Valtatie 2        Vt 1 liittymästä Nummelaan sekä Forssan varalaskupaikan alue
Valtatie 4        Lusi – Hartola –välin neljä keskikaidejaksoa
Valtatie 5        Lusin varalaskupaikka
Valtatie 6        Koskenkylä – Elimäki
Kantatie 50    Bemböle – Hämeenkylä
Seututiellä 167 Koskenkylän ja Myrskylän välillä nopeusrajoitus alenee talvikaudeksi 80 km/h -> 70 km/h kapeilla ja mutkaisilla tieosuuksilla.

Valtatiellä 1 on voimassa sään ja kelin mukaan muuttuva nopeusrajoitus. Liikenneviraston päätöksen mukaan valtatiellä 1 voidaan käyttää 120 km/h nopeusrajoitusta 31.10.2012 asti

Talviajan nopeusrajoitukset poistetaan huhtikuussa erillisen päätöksen mukaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi