Valtion toteutunut velanotto ylittää tänä vuonna budjetoidun velanoton. Ylitykseen vaikuttaa hyvinvointialueille heti vuoden 2024 alussa maksettava neljän miljardin euron suuruinen maksuerä, johon valtion kassanhallinnassa varaudutaan jo tämän vuoden puolella.

Valtion lainanotto ylittää vuoden 2023 talousarvioesitykseen (LTA II) kirjatun 11,2 miljardin euron nettolainanottotarpeen 3,2 miljardilla eurolla. Valtio ottaa vuonna 2023 uutta velkaa arviolta 14,4 miljardia euroa.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi valtion kassavarat ovat vuoden lopussa noin 4 miljardia euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Velanottomäärää kasvattavat hyvinvointialueille maksettavat noin 4 miljardin euron suoritukset 2. tammikuuta 2024, jotka ovat noin 2 miljardia euroa suuremmat vuodentakaiseen verrattuna. Aikaisen maksupäivän vuoksi niihin on valtion kassanhallinnassa varauduttava jo tämän vuoden puolella.

Monet tekijät vaikuttavat siihen, että valtion todellinen velanotto poikkeaa budjetoidusta. Määrärahojen käyttö poikkeaa tyypillisesti budjetoidusta esimerkiksi useamman vuoden käytössä olevien niin sanottujen siirtomäärärahojen myötä, mikä vaikuttaa velanottotarpeeseen. Yksityiskohtaista tietoa budjetoidun ja toteutuneen nettolainanoton eron syistä saadaan valtion tilinpäätöstietojen valmistuttua.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi