Suomen ja muiden maiden päätökset keskeyttää YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA:n rahoitus ovat tuhoisa isku yli kahdelle miljoonalle pakolaiselle miehitetyllä Gazan kaistalla. Järjestön apu on heille elinehto. Amnesty vaatii valtioita peruuttamaan päätöksensä. 

Ainakin 11 maata, Suomi mukaan lukien, ilmoitti keskeyttävänsä UNRWA:n rahoituksen sen jälkeen, kun järjestön kahdentoista työntekijän väitettiin olleen osallisia Hamasin 7. lokakuuta 2023 Israelissa tekemissä iskuissa. UNRWA irtisanoi välittömästi yhdeksän työntekijää syytösten vuoksi ja on käynnistänyt tutkinnan. Rahoituksensa keskeyttäneiden maiden osuus oli yli puolet UNRWA:n vuoden 2022 budjetista.

“Rahoituksen keskeyttäminen on julmaa. Etenkin vain muutama päivä sen jälkeen, kun kansainvälinen tuomioistuin totesi Gazan palestiinalaisten selviytymisen olevan vaarassa. Jo nyt kansanmurhan ja nälänhädän riski on heille todellinen. On epäinhimillistä, että tällaisiin toimiin ryhdyttiin kahtatoista työntekijää koskevien väitteiden perusteella, kun UNRWA:ssa on 30 000 työntekijää”, sanoo Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.

“Sen sijaan, että huomioitaisiin kansainvälisen tuomioistuimen ratkaisu, jonka mukaan Gazan katastrofaalinen humanitaarinen kriisi on vaarassa syventyä entisestään, keskeiset valtiot ovat keskeyttäneet rahoituksen Gazan siviilien tärkeimmältä avunantajalta. Kaikilla valtioilla on velvollisuus varmistaa, että tuomioistuimen edellyttämät toimenpiteet pannaan täytäntöön”, Johansson jatkaa.

Väitteet UNRWA:n henkilöstön osallisuudesta Hamasin 7. lokakuuta tekemiin iskuihin ovat vakavia, ja ne on tutkittava riippumattomasti. Kaikki, joita vastaan on näyttöä, on myös asetettava syytteeseen oikeudenmukaisessa oikeudenkäynnissä.

“Muutamien yksilöiden tekoja ei kuitenkaan tule käyttää syynä lopettaa elintärkeä humanitaarinen apu. Tämä voi johtaa kollektiiviseen rankaisemiseen.”

Kun Israel miehittäjävaltiona rikkoo edelleen räikeästi velvollisuuksiaan Gazan ja muiden miehitettyjen palestiinalaisalueiden palestiinalaispakolaisia kohtaan, UNRWA on jo pitkään tarjonnut korvaamatonta ja elintärkeää humanitaarista apua, koulutusta ja suojaa.

Jotkut rahoituksen keskeyttäneistä hallituksista ovat jatkaneet Israelin joukkojen aseistamista, vaikka on selkeitä todisteita siitä, että näitä aseita käytetään sotarikoksiin ja vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin.

“Se, että jäädytetään humanitaariseen apuun tarkoitettu rahoitus vielä tutkinnan alla olevien väitteiden vuoksi ja samalla kieltäydytään edes harkitsemasta Israelin armeijan tuen keskeyttämistä, on räikeää kaksinaismoralismia”, Johansson toteaa.

Valtioiden pitää lopettaa aseiden vienti Israelille ja aseistautuneille palestiinalaisryhmille sekä vaatia välitöntä tulitaukoa ja humanitaarisen avun pääsyn varmistamista Gazaan, sen sijaan, että ne keskeyttävät elintärkeän rahoituksen sitä tarvitsevilta.

Suomen lisäksi ainakin Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Yhdysvallat, Australia ja Kanada ovat jäädyttäneet tukensa. Sen sijaan esimerkiksi Norja, Espanja, Irlanti ja Belgia eivät aio jäädyttää tukeaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi