Kolmivuotisen E18 Haminan ohikulkutie -hankkeen mittavin liikennejärjestely toteutetaan maanantaina 29. lokakuuta, kun valtatie 26:n liikenne siirtyy kiertotielle. Näin uusi moottoritie voidaan rakentaa turvallisesti ja liikennettä häiritsemättä. 

Valtatie 26:n eli Kiilintien liikenne välillä Lankamalmintie–Husula siirtyy kiertotielle maanantaina 29.10. aamupäivän aikana. Kiertotienä toimii valtatien länsipuolelle rakennettu tulevan moottoritien rinnakkaistie.

– Kiertotiestä aiheutuu väistämättä hidastusta, mutta järjestely on turvallisin sekä tienkäyttäjien että rakentajien kannalta. Toivomme tienkäyttäjiltä malttia ja varovaisuutta kiertotiellä ja työmaan kohdalla, projektipäällikkö Lars Westermark Liikennevirastosta toteaa.

Kiertotie käytössä kaksi vuotta

Vajaat kolme kilometriä pitkä kiertotie on käytössä noin kaksi vuotta. Sinä aikana rakennetaan valmiiksi uusi moottoritie Lankamalmin ja Husulan välillä. Järjestely mahdollistaa myös Husulan tunnelin eteläpään rakentamisen. Kiertotiellä on käytössä pääosin nopeusrajoitus 50 km/h ja töiden mukaan pistekohtaisesti 30 km/h.

Rinnakkaistielle tulee kaksi kiertoliittymää. Husulassa kiertoliittymä yhdistää rinnakkaisväylän, Töytärintien ja Kouvolantien. Rampit valtatie 26:lta Haminan keskustan suuntaan poistuvat käytöstä. Toisessa kiertoliittymässä rinnakkaistiehen yhdistyy Suokalliontie HaminaKotkan satamasta. Ruissalossa Lehtorintien yhteys valtatie 26:lle katkeaa. Kiertotien vieressä kulkee kevyen liikenteen väylä Husulan ja Suokalliontien välillä.

Koko kehätie rakenteilla

Haminan ohikulkutie -hankkeen rakentaminen käynnistyi tammikuussa 2012, ja lokakuun loppuun mennessä Summa–Kolsila-urakan rakennustöistä on saatu valmiiksi noin neljännes. Rinnakkaistien rakentaminen on ollut yksi alkuvaiheen painopisteistä.

Myös hankkeen toinen osuus Kolsilasta Leluun on käynnistynyt. Toisessa vaiheessa uutta moottoritietä rakennetaan metsämaastoon sivussa nykyisten väylien liikenteeltä.

Koko Haminan kehätie otetaan käyttöön vuodenvaihteessa 2014–2015.

Kiertotiejärjestely liittyy E18 Haminan ohikulkutie (Vt 7) -hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, jota urakoi YIT Rakennus Oy:n ja Kesälahden Maansiirto Oy:n muodostama Työyhteenliittymä Haminan Kehä. Tien rakennuttaa Liikennevirasto.

E18 Haminan ohikulkutie (Vt 7) -hankkeessa rakennetaan kaikkiaan 15 kilometriä pitkä moottoritie Haminan pohjoispuolelle. Kehätie parantaa liikenneturvallisuutta ja Haminan keskustan viihtyisyyttä. Kehätien valmistuttua nykyinen valtatie 7 kunnostetaan Haminan sisääntuloväyläksi vuonna 2015

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi