Kuva: Hätäkeskuslaitos

Hätänumeroon tehtiin vuodenvaihteessa eniten ilmoituksia tehtävälajeista ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle.

Hätäkeskukset vastasivat 31.12.2020 klo 18 – 1.1.2021 klo 24 välisenä aikana 14 503 hätäpuheluun. Hätäpuheluista 95 prosenttiin vastattiin 30 sekunnissa. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 14 355 ja 99%.

Hätäilmoitusten perusteella viranomaisille välitettiin 7 337 hälytystehtävää (vuotta aiemmin 7429 hälytystehtävää). Tehtävät jakautuivat eri toimialoille seuraavasti: ensihoito 48 %, poliisi 41 %, pelastus 5 %, ja sosiaalipäivystys 5 %. Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen, kaatuminen ja muu sairastuminen. (Vuotta aiemmin: kaatuminen, ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen ja muu sairastuminen

Viranomaistoimijoiden kolme suurinta hälytystehtävää olivat seuraavat:

Ensihoito:

  1. Kaatuminen
  2. Muu sairastuminen
  3. Rintakipu

Poliisi:

  1. Ilkivalta, järjestyslakirikkomus tai muu häiriökäyttäytyminen
  2. Perheväkivalta
  3. Henkilö häiriöksi

Pelastus:

  1. Tulipalo muu: pieni
  2. Tieliikenneonnettomuus: pieni
  3. Rakennuspalo: pieni

Sosiaalipäivystys:

  1. Alaikäisen päihteiden ja/tai huumeiden käyttö
  2. Alaikäisen kiireellinen hoidon- ja huolenpitotarpeen arviointi
  3. Alaikäisen katoaminen/karkaaminen tai muu erityisvaikeudet

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi