Pelastakaa Lapset avasi maaliskuussa 2020 täysin lahjoitusvaroihin pohjautuvan ruoka-apuhankkeen tukeakseen koronakriisin takia taloudelliseen ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä kotimaassa. Nyt ruokalahjakortteja on jaettu valtakunnallisesti jo yli 700?000 euron edestä. Myös uusia vapaaehtoisia on lähtenyt mukaan järjestön toimintaan. Suomalaisten halu auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia ja perheitä on noussut vahvasti esiin koronavuonna. 

Pelastakaa Lapset käynnisti maaliskuussa 2020 koronakriisin seurauksena ruoka-apuhankkeen kotimaassa tukeakseen taloudelliseen ahdinkoon joutuneita lapsiperheitä. Mukana 70 euron arvoisten ruokalahjakorttien jakamisessa on valtakunnallinen verkosto, johon kuuluvat kaikki järjestön aluetoimistot, yli 50 paikallisyhdistystä ja heidän kumppaninsa. Avun tarve on ollut valtaisa, ruokatukea on jaettu jo yli 700?000 euron arvosta. Tilanne ei kuitenkaan ole vielä ohi, perheiden avun tarve on edelleen erittäin suuri.

Apua saaneet perheet ovat kuvailleet 70 euron ruokalahjakortin saantia pelastukseksi tilanteessa, jossa heillä on taloudellisesti tiukkaa. Perheet ovat kertoneet laskujen kasaantuvan ja heidän joutuneen säästämään välttämättömistä menoista kuten ruoasta.

Lähestyvän joulun tiedetään olevan erityisen haastavaa aikaa vähävaraisissa lapsiperheissä. Kouluruokailun jäädessä tauolle koulujen loma-ajaksi, kasvavat perheen ruokamenot entisestään. Niin lapsilla kuin aikuisillakin on toiveita ja odotuksia jouluun liittyen, mutta taloudelliset resurssit eivät riitä mihinkään ylimääräiseen.

”Toivoisimme tämän raskaan koronavuoden päätteeksi jokaiselle vanhemmalle mahdollisuutta tarjota lapsilleen mukavan joulun, yhteistä huoletonta aikaa ilman jatkuvaa stressiä taloudellisista vaikeuksista. Valitettavasti yhä useampi perhe kamppailee taloudellisten haasteiden kanssa ja on ulkopuolisen avun tarpeessa,” toteaa Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Aino Sarkia.

Ruokalahjakortteja alueillaan jakavat Pelastakaa Lasten paikallisyhdistykset kertovat saaneensa perheiltä paljon palautetta saamastaan tuesta. Perheiden viesteissä kuuluu huojennus siitä, että joku välittää ja mahdollistaa arjessa pärjäämisen.

Miten olisin pärjännyt ilman apuanne”.

Kiitos, että sain ruokaa lapsille.”

Kiitos että olette olemassa.”

Pelastakaa Lasten Espoon paikallisyhdistys on ollut mukana lahjakorttien jakamisessa heti maaliskuusta lähtien. Yhdistyksen mukaan suuri osa ruoka-apua saaneista perheistä on ollut jo ennen koronaa suurissa vaikeuksissa. ”Lähestyvä joulu synkentää entisestään tunnelmaa perheissä. Yksi perhe kuvaili, että joulunpyhät yritetään selvitä kilon jauhelihapaketilla. Rehellisesti sanottuna hirvittää se todellisuus, joka paljastuu perheiden kertomuksista. Perheissä koetaan suoranaista nälkää,” yhdistyksestä kuvaillaan.

Ihmisten halu auttaa kasvanut koronavuonna

Samaan aikaan kun koronakriisi on lisännyt lasten ja lapsiperheiden ahdinkoa, on myös suomalaisten halu auttaa heikommassa asemassa olevia kasvanut. Pelastakaa Lasten toimintaan on lähtenyt erityisesti syksyn ja alkutalven aikana uusia vapaaehtoisia ja paikallisyhdistyksiin on liittynyt uusia jäseniä. Yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoittamisaktiivisuus on ollut viime vuosiin verrattuna suurempaa. Tällä on ollut suora vaikutus järjestön kykyyn lisätä tukea lapsille ja perheille tänä vaikeana vuotena, tämä näkyy esimerkiksi jaettujen ruokalahjakorttien valtaisana määränä.

Joulu on osoittautunut antamisen ajaksi myös hyväntekeväisyyden osalta. Lukuisat suomalaiset yritykset ja yksityishenkilöt ovat jo muistaneet kaikkein heikommassa asemassa olevia lapsia ja lapsiperheitä lahjoittamalla Pelastakaa Lasten Anna lahjaksi tulevaisuus –joulukeräykseen. Edellisiin vuosiin verrattuna lahjoitusten määrät ovat kasvaneet myös joulun aikana.

”Olemme erittäin kiitollisia jokaiselle vapaaehtoiselle ja lahjoittajalle. Teidän tuellanne on suora vaikutus siihen, missä laajuudessa olemme pystyneet tukemaan lapsia ja perheitä tänä koronavuotena ja millaista tukea pystymme tarjoamaan heille tulevana vuonna. Jokainen uusi vapaaehtoinen ja yhdistyksen jäsen on meille erittäin tärkeä, he tekevät rinnallamme tätä ensiarvoisen tärkeää työtä. Toivon, että tämä kasvanut auttamisen halu kantaa tulevinakin vuosina” kommentoi Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto.

Anna lahjaksi tulevaisuus, osallistu Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen: www.pelastakaalapset.fi.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi