Tilannekuva päivitetään kerran viikossa tiistaisin, ja se antaa yksittäisiä tartuntatapauksia laajemman katsauksen alueelliseen koronavirustilanteeseen. Tilannekuva päivitetään seuraavan kerran tiistaina 26.1.2021

Viimeisin koronavirustartunta on todettu: 13.1.2021.

Tartuntojen lukumäärä viikoilla 1 ja 2: yhteensä 4.

Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 10 (vkot 1 ja 2). (*Ilmaantuvuusluku lasketaan tapauksista, jotka kirjautuvat Sosterin alueelle.)

Koronavirustestaus:

Viikolla 1 Sosterissa otettiin yhteensä 394 testiä. Testeistä 0,8 % positiivisia (kaksi tartunnoista karanteenissa olevilla, joista toinen ulkopaikkakuntalainen).

Viikolla 2 Sosterissa otettiin yhteensä 447 testiä. Testeistä 0,4 % positiivisia.

Tartuntaketjujen jäljitettävyys: 70 %.

Koronaviruksen leviämisvaihe Itä-Savossa: Perustaso. Viikoilla 1 ja 2 todettiin yhteensä 4 tartuntaa Itä-Savon väestössä. Lisäksi Itä-Karjalan kansanopistolla todettiin yksi tartunta, joka ei kirjaudu alueelle.

Koronarokotetilanne: Sosterissa on annettu tähän päivään mennessä 1660 rokotusta. Sairaanhoitopiirin väestöstä noin 4,2 % on rokotettu. Koko tähän saakka käytössä ollut rokotekapasiteetti on hyödynnetty. Sairaanhoitopiirin ensilinjan henkilöstö sekä palveluasumisen asukkaat ja henkilöstö on rokotettu ensimmäisellä rokoteannoksella.  Toimitusvälit rokote-erille ovat edelleen pitkät. Sosterissa valmistaudutaan väestön massarokotusten alkamiseen. Valmistelutyö on hyvässä vaiheessa ja valmius aloittaa ikäperusteinen rokottaminen on heti, kun rokotteita saadaan.

Britanniasta, Irlannista ja Etelä-Afrikasta saapuvat matkustajat ohjataan testiin ja karanteeniin: Huolta aiheuttaa muuntuneen koronaviruksen leviäminen maailmalla ja myös Suomessa. Valtioneuvosto on tekemässä tällä viikolla uusia linjauksia rajaturvallisuuteen liittyen.

Huomioitavaa: Edelleen suositellaan välttämään yli 10 hengen kokoontumisia yksityisyystilaisuuksissa. Suositellaan edelleen valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, että vältetään vapaa-ajan matkustamista leviämis- tai kiihtymisvaiheessa oleviin kaupunkikeskuksiin. Samoin harkitsemaan tarkasti vierailuja näiltä alueilta. Perusteena suositukselle on se, että viimeisen kuukauden aikana Itä-Savon alueella todetut tartunnat ovat valtaosaltaan lähtöisin leviämisvaiheen alueilta.

Itä-Savon alueen kasvomaskisuositus: Sosterissa on voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan käytettäväksi aina, kun turvavälejä ei pysty pitämään, kuten kaupassa asioidessa, joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen mukaan 23.2.2021. THL:n ohjeet maskin käytöstä kansalaisille: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille.

Vierailuohje: Koronavirustaudin esiintyvyyden vuoksi Sosteri vahvasti suosittelee harkitsemaan vierailuja potilaiden luona sairaalan vuodeosastoilla, terveyskeskuksen kuntoutusosastoilla ja palveluasumisen yksiköissä, pois lukien kriittisesti sairaat ja saattohoidossa olevat. Ennen vierailuja on aina syytä olla yhteydessä yksikön henkilökuntaan. Vierailuohjetta tarkastellaan seuraavan kerran 23.2.2021.

Etätyösuositus: Valtioneuvosto on antanut julkiselle sektorille valtakunnallisen, toistaiseksi voimassa olevan etätyösuosituksen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi