Itä-Uudenmaan hyvinvointialue epäilee entistä työntekijäänsä joistakin tietosuojaloukkauksista. Kaikkia asiakkaitamme, joita tapahtunut koskettaa, informoidaan kirjeitse. Henkilö ei enää ole hyvinvointialueen palveluksessa. Rikkomus koskee korkeintaan 20 asiakasta.

Loviisassa työskennellyt sosiaalitoimen työntekijä on ilman ilmeistä syytä katsellut joidenkin sosiaalitoimen asiakkaiden tietoja hyvinvointialueen asiakastietojärjestelmässä. Tiedot eivät ole liittyneet työntekijän tehtäviin. Työntekijä on ilmeisesti myös muokannut asiakastietoja. Luvattoman katselun epäillään tapahtuneen aikavälillä tammikuu–toukokuu 2023.

Tapahtumat tulivat ilmi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen yhteydessä. Hyvinvointialue reagoi nopeasti tietoon käynnistämällä jatkoselvitykset. Työntekijä ei enää työskentele hyvinvointialueella.

Asianomaisia informoidaan asiasta kirjeitse ja asiakkaan oma sosiaalityöntekijä tulee ottamaan yhteyttä. Oman sosiaalityöntekijän puoleen voi myös kääntyä, jos asia herättää kysymyksiä tai huolta.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on tehnyt ilmoituksen tietosuojaloukkauksesta tietosuojavaltuutetun toimistoon. Hyvinvointialue tekee myös tutkintapyynnön poliisille.

Hyvinvointialueen selvityksissä ei ole tähän asti tullut ilmi, että tiedot olisivat levinneet muille ulkopuolisille.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi