Tilastokeskuksen ryhmäpäällikkö Reija Helenius Kuva: Tilastokeskus

Kansainvälinen tilastoinstituutti ISI on valinnut ensimmäisen kerran suomalaisjäsenen neuvostoonsa. Kaudelle 2021–2025 ISIn neuvostoon valittiin Tilastokeskuksen ryhmäpäällikkö Reija Helenius.

Vuonna 1885 perustettu kansainvälinen tilastoinstituutti ISI on yksi maailman vanhimmista tieteellisistä järjestöistä. Järjestö edistää tilastotiedon käyttöä ja tutkimusta sekä tuo esille tilastoalan parhaita käytäntöjä ja uusinta tietoa. ISI koostuu tilastotieteilijöistä ja muista tilastoalan osaajista, kuten tilastovirastojen asiantuntijoista.

”Tilastojen ymmärtäminen ja tuottaminen sekä niiden oikea ja tehokas käyttö ovat tärkeä osa demokratiaa. Kyse on kansalaistaidosta, jota tulisi tukea kaikkialla maailmassa niin arki- kuin työelämässä aina kansalaisista päätöksentekijöihin. Tässä ISIllä ja sen verkostoilla on tärkeä rooli. Tilastojen ja tilastoalan ammattilaisten lisäksi on tärkeää verkostoitua myös muiden yhteiskunnan toimijoiden kuten oppilaitosten, kirjastojen ja median kanssa, jotka omalta osaltaan edistävät laajasti luotettavan tiedon käyttöä ja tuottamista”, Helenius sanoo.

Kansainvälisellä tilastoinstituutilla on ollut neuvoa-antava asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa vuodesta 1949. ISI toimii yhteistyössä monien kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kanssa ja tukee erityisesti maailman kehittyviä alueita. Suurin osa maailman tilastovirastoista on ISIn yhteisöjäseniä. ISIin kuuluu runsaat 4 000 jäsentä yli 100 maasta.

Reija Helenius on valittu ISI:n jäseneksi vuonna 2006 ja hän on jäsenenä myös ISIn alajaostoissa IAOS:ssa (International Association of Official Statistics) ja IASE:ssa (International Association of Statistical Education). Hän on johtanut vuodesta 2010 lähtien ISIn alaisuudessa toimivaa ISLP-projektia (International Statistical Literacy Project), jonka tehtävänä on edistää tilastojen luku- ja käyttötaitoa kaikilla elämän alueilla, erityisesti nuorten parissa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi