Sisäministeriö määräsi valtion virastot ja laitokset suruliputtamaan Viertolan kouluampumisen johdosta 3.4.2024. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen. Suruliputus alkaa aamulla kello 8. Suruliputuksen alkaessa lippu vedetään ensin salossa ylös asti ja lasketaan sen jälkeen kolmanneksen tangon mittaa alas siten, että lipun alareuna asettuu salon puoliväliin. Liputus päättyy auringon laskiessa. Suruliputuksella kunnioitetaan ja muistetaan kouluampumisen uhreja.

Itä-Uudenmaan poliisin Viertolan kouluampumista koskevassa tutkinnassa on tänään edistytty. Tutkinnassa on selvitelty muun muassa teon mahdollista motiivia, kuultu useita henkilöitä ja tehty teknistä tutkintaa.

Teon motiiviksi on selvinnyt kiusaaminen. Epäilty on kuulusteluisissa kertonut joutuneensa kiusaamisen kohteeksi ja tämä tieto on myös vahvistunut poliisin esitutkinnassa. Epäilty oli siirtynyt Viertolan kouluun tämän vuoden alusta.

Poliisin esitutkinnassa on myös tullut ilmi, että epäilty on Viertolan koululta poistuessaan uhannut aseella myös Helsingin Siltamäessä kouluun matkalla olleita oppilaita. Poliisi tutkii tätä tapausta laittomana uhkauksena.

Poliisin tietoon on Viertolan ampumatapauksen jälkeen tullut poikkeuksellisen paljon erilaisia uhkaustapauksia, jotka kaikki tutkitaan poliisissa perinpohjaisesti. Kyse on erittäin vakavista rikosasioista.

Poliisi vahvisti eilen järjestämässään tiedotustilaisuudessa, että epäillyn teossa käyttämä ase kuuluu lähisukulaiselle. Tätä asiaa tutkitaan poliisissa erillisenä rikoksena nimikkeellä ampuma-aserikos.

Poliisi kertoi myös, että epäilty tekijä ei ikänsä puolesta ole rikosoikeudellisessa vastuussa, eikä häntä sen vuoksi voida pidättää eikä vangita. Epäilty on poliisin tekemien kuulusteluiden ja esitutkintatoimenpiteiden jälkeen luovutettu sosiaaliviranomaisten huostaan.

Sosiaalisen median alustoilla liikkuu paljon virheellistä tietoa

Eri sosiaalisen median alustoilla liikkuu tällä hetkellä paljon virheellistä ja väärää tietoa koskien eilistä Viertolan kouluampumistapausta. Sosiaalisen mediassa levitetään muun muassa kuvakaappauksia sellaisten ihmisten someprofiileista, jotka eivät liity tapaukseen.

Poliisi muistuttaa, että tällainen toiminta on laitonta ja voi aiheuttaa haittaa täysin syyttömille ihmisille. Poliisi muistuttaa myös, että tämän kaltaiset näkyvät tapahtumat aktivoivat valitettavasti myös tahallista väärän tiedon lähettämistä ja trollaaimista.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi