Kuvaaja: Repovesi – CC BY-SA 3.0,

Valtioneuvosto on päättänyt, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät edelleen suljettuina 14.4.2024 asti. Myöskään kansainvälistä suojelua ei voi hakea Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikoilla. Asiasta päätettiin valtioneuvoston istunnossa 8.2.2024.

Nyt tehty päätös jatkaa itärajan täyssulkua kahdella kuukaudella. Vallitsevassa tilanteessa tämä on välttämätöntä ja oikeasuhtaista, koska kyseessä on vakavasti kansallista turvallisuutta ja yleistä järjestystä uhkaava välineellistetyn maahantulon ilmiö. Viranomaisten tietojen perusteella on todennäköistä, että ilmiö käynnistyisi uudelleen, jos itärajalla olisi avoinna olevia rajanylityspaikkoja.

– Venäjän toiminnan muutoksesta ei ole saatu mitään havaintoja. Päinvastoin, saadut tiedot vahvistavat sitä arviota, että Venäjä jatkaa hybridioperaatiotaan. On syytä olettaa, että käsillä on pitkäkestoinen tilanne.  Venäjän rajan läheisellä alueella oleskelee vähintään satoja mutta todennäköisesti tuhansia siirtolaisia, jotka odottavat mahdollisuutta jatkaa Suomeen, toteaa sisäministeri Mari Rantanen.

– Itärajan täyssulun jatkaminen on ymmärrettävästi ikävää erityisesti niille Suomessa asuville ihmisille, joilla on perheenjäseniä tai muita lähiomaisia rajan toisella puolella. Rajanylityspaikkojen väliaikainen sulkeminen on kuitenkin seurausta Venäjän toimista, joiden vuoksi Suomen täytyy asettaa kansallinen turvallisuus muiden asioiden edelle, hän jatkaa.

Välineellistetty maahantulo on yksi Venäjän keinoista painostaa ja vaikuttaa Suomen ja EU:n turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen vakauteen. Sisäministeriö selvittää parhaillaan vaihtoehtoisia toimenpiteitä ilmiön päättämiseksi yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Huolellinen lainsäädännöllinen selvitystyö ja sen perusteella tehtävät johtopäätökset edellyttävät riittävää valmisteluaikaa.

Amnesty: itärajan täyssulun jatkaminen on kohtuuton

Hallitus päätti tänään jatkaa itärajan täyssulkua 14.4.2024 asti. Amnesty painottaa, että päätös jatkaa rajasulkua ei ole oikeasuhtainen. Se on kohtuuton. Itärajan ollessa suljettuna Suomi jatkuvasti vaarantaa oikeuden hakea turvapaikkaa.

“Tämä ei ole enää väliaikainen rajasulku. Itäraja on ollut täysin suljettuna lähes kaksi kuukautta. Päätös pitää raja kiinni vielä toiset kaksi kuukautta on piittaamaton turvaa hakevia ihmisiä kohtaan. Se myös ylenkatsoo Suomen kansainvälisiä velvoitteita. Aito mahdollisuus hakea turvapaikkaa ei voi tässä tilanteessa toteutua. On jatkuva vaara, että Suomi loukkaa palautuskieltoa.

Koska itäraja on kiinni, jo 35 ihmistä on joutunut ylittämään rajan epävirallisesti. Osa heistä on ollut lapsia. Se, että jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa olevat turvaa hakevat ihmiset joutuvat ylittämään rajan epävirallisesti voi pahimmillaan asettaa heidät hengenvaaraan”, Amnestyn oikeudellinen asiantuntija Pargol Miraftabi painottaa.

Hallitus ja rajavartiolaitos myös luovat kuvaa suurista ihmismääristä, jotka odottavat Venäjän puolella rajan aukeamista. Suomen täytyy kaikissa tilanteissa turvata aito ja tosiasiallinen oikeus hakea turvapaikkaa. Amnesty myös kiinnittää huomiota Venäjän ihmisoikeustilanteeseen.

“Ihmisoikeustilanne Venäjällä on heikko. Monet vähemmistöihin kuuluvat ja poliittisesti aktiiviset ihmiset elävät jatkuvassa ihmisoikeusloukkausten riskissä. Venäjällä ei myöskään ole tällä hetkellä toimivaa järjestelmää turvapaikanhakuun”

Pushbackit ovat laittomia

Mediatietojen mukaan hallitus myös etsii pysyviä ratkaisuja itärajan tilanteeseen. Päättäjät ovat väläytelleet muun muassa pushback-toimintaa itärajan sulkuun liittyen. Pushbackit ovat toimenpiteitä, joilla viranomaiset estävät rajan yli pyrkiviä ihmisiä saapumasta maahan ja pakottavat heidät takaisin rajan toiselle puolelle antamatta heille tosiasiallista mahdollisuutta hakea turvapaikkaa.

Amnesty muistuttaa, että pushbackit ovat aina laittomia. Ne loukkaavat oikeutta hakea turvapaikkaa ja lisäävät vakavaa riskiä ehdottoman palautuskiellon ja joukkokarkotuksen kiellon loukkaamiselle.

“Vastauksessaan Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetulle sisäministeri Mari Rantanen kertoi, että Suomi on tunnetusti ihmisoikeuksien mallimaa ja itärajan ollessa suljettuna oikeus hakea turvapaikkaa turvataan. Väite näyttäytyy hyvin kyseenalaisena, jopa irvokkaana, kun itärajan jatkuva sulku vaarantaa turvapaikanhakuoikeuden ja ministerit väläyttelevät laittomien keinojen, kuten pushbackien, käyttöönottoa”, Miraftabi toteaa.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi