Määräykset ilotulitteiden varastoinnista myymälöiden ulkopuolella sijaitsevissa varastointikonteissa tiukentuvat. Ilotulitteita sisältävää konttia ei saa jatkossa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi myymälää. Myös kontin etäisyysvaatimukset muista rakennuksista, toisista ilotulitekonteista, teistä, polttoaineen jakelulaitteista ja pysäköintipaikoista kasvavat.

 

Kaupan pihalla sijaitsevissa konteissa saa säilyttää yhteensä enintään 500 kg ilotulitteita, joista korkeintaan 200 kg saa olla kiivaasti palavia isoja ilotulitteita, esimerkiksi raketteja (vaarallisuusluokka 1.3). Ilotulitteita saa säilyttää varastokonteissa enintään kolme viikkoa.

Varastokontin sijoittamisessa pitää noudattaa seuraavia suojaetäisyyksiä:

  • Kontin etäisyys myymälärakennuksesta on oltava vähintään 15 metriä. Etäisyyttä tulee pidentää, jos kontin viereisellä seinällä on suuri palokuorma. Etäisyyttä voidaan vastaavasti pienentää enintään 10 metriin saakka, jos myymälärakennuksen kontin puoleinen seinä on palonkestävä tai koko myymälärakennus on suojattu automaattisella sammutuslaitteistolla. Kontin etäisyyden tulee olla kuitenkin aina rakennuskorkeutta suurempi.
  • Kontin etäisyys toisesta varastokontista on vähintään 10 metriä.
  • Etäisyys autojen pysäköintipaikoista on vähintään 10 metriä.
  • Etäisyys yleisestä tiestä ja rautatiestä on vähintään 10 metriä.
  • Kontin ja lähimmän polttonesteiden jakelulaitteen välinen etäisyys on vähintään 50 metriä.
  • Etäisyys asuinrakennukseen, kouluun tai urheiluhalliin on vähintään 50 metriä.
  • Etäisyys vanhainkotiin, sairaalaan, päiväkotiin tai muuhun hoitolaitokseen on vähintään 100 metriä.

Kontin sijoitus on otettava myös huomioon liiketilan pelastussuunnitelmassa. Kontin on oltava mahdollisimman helposti lähestyttävissä vaihtoehtoisista suunnista pelastuslaitoksen kalustolla, ja sen on oltava helposti siirrettävissä. Konttien sijoituksessa on otettava huomioon myös muut lähellä olevat rakennukset ja niiden turvallisuusjärjestelyt.

Varastokontin oviaukot on suunnattava niin, että kontin tulipalossa ilotulitteiden heitteistä aiheutuu mahdollisimman vähän vaaraa.

Tarkemmat tiedot ilotulitteiden varastointiin liittyvistä määräyksistä löytyvät räjähdeasetuksen muutoksesta 544/2012

Lisätietoja:

Räjähdeasetuksen muutos 544/2012 (pdf)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi