Tullilaboratoriossa tutkitaan kansanmaskina tunnettua kirurgista suu- ja nenäsuojusta 2. kesäkuuta 2021.

Kansanmaskien testausta Tullilaboratoriossa_01_Kuvaaja_Aku Häyrynen

Tulli on valvonnassaan tutkinut tänä vuonna 13 erilaista kansanmaskia, joista suurin osa oli vaatimustenmukaisia. Terveydelle haitallisia yhdisteitä valvotuista kansanmaskeista ei löytynyt, mutta muutamissa tuote-erissä havaittiin puutteita pakkausmerkinnöissä. Kaikista Suomeen tuotavista kasvomaskeista kansanmaskit ovat vain pieni osa.

Maskien valvonta Suomessa jakaantuu usealle eri viranomaiselle. Tulli valvoo kansanmaskeja, jotka tuodaan Suomeen EU:n ulkopuolelta tai toisista jäsenmaista. Kansanmaskeja ovat muun muassa kankaiset kestomaskit sekä kuitukankaasta valmistetut kertakäyttömaskit, joissa ei ole CE-merkintää.

– Arviomme mukaan kansanmaskeja on kaiken kaikkiaan tullut Suomeen melko vähän. Selkeästi suurempi osa on ollut CE-merkittyjä henkilönsuojaimia tai lääkinnällisiksi tarvikkeiksi luokiteltuja maskeja, kuten kirurgisia suu-nenäsuojuksia, kertoo Tullin tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Tullin valvomista maskieristä viisi oli kankaisia kestomaskeja ja kahdeksan CE-merkitsemättömiä kertakäyttömaskeja. Erät olivat peräisin Turkista, Kiinasta, Vietnamista, Intiasta ja Etelä-Koreasta. Valvontaan otettavat kansanmaskit valittiin riskiarvion perusteella.

Kansanmaskeista ei löytynyt terveydelle haitallisia aineita

Tullin valvonnassa ei tutkittu maskien suojaustehoa, vaan niiden turvallisuutta käyttäjälle. Valvonnassa selvitettiin, löytyykö maskeista terveydelle haitallisia yhdisteitä ja vastaavatko pakkausmerkinnät vaatimuksia.

Tullilaboratoriossa kansanmaskeista testattiin muun muassa formaldehydin pitoisuutta. Formaldehydi on ihoa, silmiä ja hengitysteitä ärsyttävä aine, joka voi aiheuttaa allergiaa ja jopa syöpää. Seitsemälle maskille teetettiin SVHC-aineiden eli erityistä huolta aiheuttavien aineiden tutkimus, jossa näytteistä tutkittiin 211 erilaista terveydelle haitallista kemikaalia.

– Tullin valvomista kansanmaskeista ei löytynyt terveydelle haitallisia aineita. Sen sijaan muutaman tuotteen kohdalla pakkausmerkinnät olivat puutteellisia. Yhdestä tuotteesta puuttuivat kokonaan suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät, Neffling summaa valvonnan tuloksia.

Pakkausmerkinnöissä tulee antaa lainsäädännön vaatimat varoitukset ja tuotteen turvallisuuden kannalta oleelliset tiedot. Tiedot on annettava pakkauksessa sekä suomeksi että ruotsiksi. Maskierää, josta puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset tiedot ei vapautettu markkinoille. Pienemmistä puutteista annettiin huomautus kolmen muun kansanmaskin osalta.

Oman kansanmaskien valvontansa ohella Tulli tekee yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa myös muiden kasvomaskien, kuten henkilönsuojaimiksi tai lääkinnällisiksi tarvikkeiksi luokiteltujen maskien maahantuonnin valvontaprosessissa. Tulli avustaa prosessissa muun muassa huolehtimalla tulliselvityksestä sekä pysäyttämällä riskiarvion perusteella EU:n ulkopuolelta Suomeen saapuvia tuontieriä toimivaltaisten valvontaviranomaisten arviointia varten.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi