© Samuli Lintula / Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

Tietomurron ja kiristyksen kohteeksi joutunut yksityinen psykoterapiakeskus Vastaamo on tuottanut Tyks psykiatrialle psykoterapiapalveluita. Ennen 31.12.2018 Turun yliopistollisesta keskussairaalasta on myönnetty maksusitoumuksia Vastaamon tuottamiin palveluihin 49:lle henkilölle. Tietomurto koskee siten enintään 49 asiakastamme.

Lähetimme tänään, perjantaina 23. lokakuuta kaikille näille asiakkaille henkilökohtaisen ilmoituksen mahdollisesta tietosuojapoikkeamasta.

Asiasta on tehty rikosilmoitus, ja tuemme viranomaisia asian selvityksessä kaikin tavoin.  Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on lisäksi tehnyt asiasta ilmoituksen tietosuojavaltuutetulle.

Potilaidemme yksityisyys ja henkilötietojen suojaaminen ovat toimintamme ehdoton lähtökohta. Olemme osaltamme erittäin huolestuneita ja pahoillamme, että tällainen henkilötietoihin kohdistunut rikos on voinut tapahtua.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi