Kuva: Pekka Hänninen

EU-komissio teki eilen keskiviikkona historiallisen päätöksen, kun se ilmoitti alkavansa luoda lainsäädäntöä tuotantoeläinten häkkikasvatuksesta luopumiseksi vuoteen 2027 mennessä.

Lakiluonnoksen on määrä valmistua ensi vuoden aikana ja lähteä EU-parlamentin ja jäsenvaltioiden hyväksyttäväksi vuonna 2023.

EU:n laajuinen kansalaisaloite tuotantoeläinten häkkikasvatuksesta luopumiseksi keräsi 1,4 miljoonaa allekirjoitusta vuosina 2018–2019. Suomessa kansalaisaloitteesta vastasi SEY Suomen eläinsuojelu. Aloitteen allekirjoitti lähes 40 000 suomalaista, mikä oli viidenneksi eniten väkilukuun suhteutettuna koko EU:ssa.

Turkistuotannon kohtalo vielä auki

EU-lainsäädäntö tulisi näillä näkymin koskemaan sikoja, kanoja, vasikoita, kaneja, ankkoja ja hanhia. Turkiseläimet ja parsinaudat eivät olleet mukana kansalaisaloitteessa, ja niiden kohtalo onkin vielä epävarma.

– Kansalaiset ovat ilmaisseet selvästi tahtonsa, että tuotantoeläimiä ei tule enää pitää liikkumista voimakkaasti rajoittavissa häkeissä. Samaa kertoo vuonna 2019 teettämämme tutkimus, jonka mukaan 80 prosenttia suomalaisista haluaa tuotantoeläimet pois ahtaista häkeistä. Tämä tutkimus koski myös turkiseläimiä ja parsinautoja, sanoo SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Monessa EU-maassa turkistuotanto on jo lopetettu tai eläinten pitovaatimukset nostettu sellaiselle tasolle, että tuotanto on käytännössä loppunut. Maailman suurin turkishuutokauppayhtiö Copenhagen Fur on ilmoittanut lopettavansa toimintansa. Päätökseen vaikutti Tanskan minkkituotannon alasajo, kun minkeissä havaittiin ihmiseen tarttuvaa koronavirustautia.

Eläimillä oltava riittävästi tilaa liikkua

Häkki on monen eläinlajin kohdalla tyypillisin pitotapa. Esimerkiksi emakkosika viettää yleensä lähes puolet vuodesta häkissä, jossa se voi vain seisoa tai maata. Munijakanoista noin puolet elää ahtaissa häkeissä. Tuotantohäkki estää voimakkaasti eläimen liikkumista ja muuta luontaista käyttäytymistä.

Häkeistä luopuminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa eläinten hyvinvointia. SEYn toiminnanjohtaja Maria Lindqvistin mukaan häkeistä luovuttaessa tulee huolehtia siitä, että eläinten ryhmäkoot pysyvät kohtuullisina ja eläimillä on tarpeeksi tilaa.

– Liian suuri eläinryhmä liian pienessä tilassa ei ole juuri häkkiä parempi vaihtoehto. Eläinten hyvinvointitutkimus on edistynyt viime vuosina harppauksin. Tieteellistä tietoa tulee hyödyntää olosuhdestandardeja luotaessa, jotta eläimet pystyvät toimimaan lajilleen tyypillisellä tavalla.

Päätös huomioitava kansallisessa lainsäädännössä

Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä on uusittu jo noin kymmenen vuoden ajan, mutta lakiluonnoksen on määrä tulla lausuntokierrokselle vielä tämän vuoden aikana.

– EU-päätös on ensiarvoisen tärkeää huomioida tässä vaiheessa myös kansallisessa lainsäädännössämme. Muuten kymmenen vuoden ajan työstetty laki on vanhentunut jo voimaan tullessaan, painottaa Lindqvist.

– Vaikka turkiseläimet ja parsinaudat eivät olleet mukana kansalaisaloitteessa, kärsivät nekin pienessä häkissä tai häkin kaltaisessa tilassa elämisestä. Ei ole perusteltua jättää näin merkittäviä eläinryhmiä päätösten ulkopuolelle.

Eurogroup for Animalsin tiedote 30.6.2021:

https://www.eurogroupforanimals.org/news/european-commission-announces-historic-commitment-ban-cages-farmed-animals?fbclid=IwAR3iRTNqF8WEezopJtQlkx23X6yJ2ADQwwAgvb9c5KdGqi9sSaESCX2Q6Ak

SEYn tiedote 10.10.: Suurin osa kaikkien hallituspuolueiden kannattajista vastustaa tuotanto- ja turkiseläinten häkkikasvatusta: https://sey.fi/hallituspuolueiden-kannattajat-vastustavat-hakkikasvatusta/

SEYn Tiedote 13.9.2019 End the Cage Age -kansalaisaloitteesta:

https://sey.fi/end-the-cage-age-kansalaisaloite-saavutti-tavoitteensa/

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi