Kuvituskuva.

SEY Suomen eläinsuojelun vapaaehtoiset toimijat auttoivat viime vuonna tuhansia hädässä olevia lemmikkieläimiä ja luonnoneläimiä koronapandemiasta huolimatta. SEYn jäsenyhdistykset ja vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat hoitavat kodittomia lemmikkieläimiä sekä loukkaantuneita ja emostaan eroon joutuneita luonnonvaraisia eläimiä.

SEYn toimihenkilöt, vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojat ja jäsenyhdistykset muodostavat kokonaisuuden, joka paikkaa yhteiskunnan jättämiä aukkoja hädänalaisten eläinten auttamisessa.

– Yhteiskunta ei yleensä huolehdi luonnonvaraisista eläimistä ja kodittomista lemmikkieläimistä, joten tarjoamamme auttamisverkosto on paitsi ainutlaatuinen, myös välttämätön apu eläimille, sanoo SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja Kati White.

Eläinsuojelijoiden huoli koronan aikana lisääntyneistä eläinsuojeluongelmista on osoittautunut aiheelliseksi. Lisääntyneen lemmikinhankinnan ja koronakoirien lisäksi koronakanit ovat uusi ilmiö. Lukuisista SEYn jäsenyhdistyksistä on raportoitu kodittomien kanien määrän lisääntyneen merkittävästi.

Eläinsuojeluilmoitusten määrä kasvanut

Koronapandemia vaikutti tehtyjen neuvontakäyntien määrään vuonna 2021, kun ihmiskontakteja piti välttää. Neuvonta painottuikin puhelimitse, sähköpostilla ja eläinsuojelu-chatin kautta annettavaan neuvontaan.

Eläinsuojeluilmoitusten määrä on kuitenkin kasvanut vuosi vuodelta. SEY vastaanotti viime vuonna lähes 9 000 eläinsuojeluilmoitusta, kun edellisvuonna niitä tuli reilut 8 000.

– ilmiö oli havaittavissa jo ensimmäisenä koronavuonna. Uskon, että etätyön takia lisääntynyt kotona vietetty aika on saanut ihmiset tarkkailemaan ympäristönsä eläimiä ja puuttumaan eläinten kaltoinkohteluun aikaisempaa matalammalla kynnyksellä. Eläinsuojeluilmoitusten tekemisessä näyttää olevan tapahtumassa myös asennemuutos, ja yhteydenoton kynnys on madaltunut. On erinomaista, että eläinten kärsimykselle ei ummisteta silmiä, vaan apua haetaan rohkeasti, kiittelee White.

Eniten ovat lisääntyneet luonnoneläimiä koskevat ilmoitukset. Useilla SEYn jäsenyhdistyksillä on ratkaisuja loukkaantuneiden ja emottomien luonnoneläinten hoitamiseen. Luonnoneläinten valtakunnallinen hoitoverkosto kuitenkin puuttuu yhä, ja eläimet ovat suurelta osin vapaaehtoistoimijoiden avun varassa.

– Luonnoneläimet eivät saa kaikkialla tarvitsemaansa apua. Vapaaehtoistoimijat ovat kuormittuneita työmäärästä, ja sekä vapaaehtoisten että viranomaisten resurssit hoitaa avun tarpeessa olevia luonnoneläimiä ovat riittämättömät. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan julkista rahoitusta, sanoo White.

– Luonnoneläimet puhuttavat ihmisiä ja herättävät auttamishalun. Esimerkiksi metsästysrautoihin kiinni jääneet karhut herättivät keskustelua rautapyynnin ongelmista ja haitalliseksi luokiteltujen vieraslajien tappaminen pesimäaikaan huolestuttaa, kun emottomat poikaset jäävät nääntymään nälkään. Meillä ihmisillä on vastuu luonnoneläimille aiheuttamistamme haitoista, mutta tällä hetkellä ainoa viranomaisten luonnoneläimille tarjoama apu on usein lopetus.

Apua matalalla kynnyksellä

SEYn vapaaehtoisiin eläinsuojeluneuvojiin voi olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, kun epäilee eläimen voivan huonosti tai kaipaa neuvoa omaan eläintenpitoon. Neuvojat siirtävät tapaukset tarvittaessa eteenpäin eläinsuojeluviranomaisille. Viime vuonna noin joka neljäs neuvontakäynti antoi aihetta jatkotoimiin.

– Jos vaikka epäilee naapurin kaltoinkohtelevan lemmikkiään, voi kynnys ottaa yhteyttä valvontaeläinlääkäriin tai poliisiin olla korkea. Tilannetta voi pohtia neuvojamme kanssa, joka on tarvittaessa yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen, jos näyttää siltä, että puuttumiskynnys ylittyy. Eläinsuojeluneuvoja voi myös olla suoraan yhteydessä eläimen omistajaan keskustellakseen eläimen elinolojen parantamisesta, White sanoo.

SEY kerää tilastotietoja liiton, jäsenyhdistystensä ja eläinsuojeluneuvojiensa saamista eläinsuojeluilmoituksista, annetusta neuvonnasta sekä autetuista eläimistä. SEYlle voi tehdä eläinsuojeluilmoituksen sähköisellä lomakkeella tai suoralla yhteydenotolla asiakaspalveluun. ilmoitukset käsitellään SEYn toimistolla luottamuksellisesti. SEY antoi vuonna 2021 neuvontaa eläinsuojeluasioissa yhteensä noin 33 000 kertaa. Jäsenyhdistykset neuvoivat 13 000, eläinsuojeluneuvojat 18 400 ja SEYn toimisto 1 600 kertaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi